Wis zoekopdracht
Nieuws | Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Kosten en milieu belangrijkste overwegingen bij aardgasvrij wonen

Ruim twee derde van de Nederlanders vindt het belangrijk dat Nederland klimaatneutraal wordt. Maar of aardgasvrij wonen de oplossing is? Daarover zijn we verdeeld.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Winst door coronavirus? Terugbetalen aan de overheid.

De zorgen over nieuwe coronavarianten groeien, de vaccinatiebereidheid is groot en er wordt wisselend gedacht over de winst die sommigen maken vanwege de coronacrisis.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Wateroverlast & biodiversiteit: belangrijke onderwerpen maar nog niet in actie-modus

Afgelopen voorjaar namen we twee deelaspecten van het thema duurzaamheid onder de loep: biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Online participatie tijdens corona goed gewaardeerd

2020 was het jaar waarin gemeenten in Nederland ‘massaal digitaal’ gingen in het bereiken en betrekken van inwoners. Wat vinden inwoners hiervan? 

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Veiligheid in de buurt toegenomen sinds begin corona

Nederlanders geven - eigenlijk over de hele linie - de veiligheid in hun buurt in 2021 een hoger cijfer dan in 2020.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Coronavirus: weinig zorgen over onszelf, grotere zorgen over de samenleving

Ruim de helft van de Nederlanders maakt zich nog steeds zorgen over het coronavirus. Daarbij kijken zij vooral naar hun omgeving, niet zozeer naar hun eigen situatie. 

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Pasen vieren we het liefst met familie maar door corona niet altijd mogelijk

Pasen: vrije dagen vieren, een moment van bezinning of een familiefeest? Voor ongeveer 20% van de Nederlanders gaat Pasen over de viering van de wederopstanding van Jezus. 

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Strategisch stemmen? Nee, we stemmen liever op een partij die bij ons past

Meer dan de helft van de Nederlanders weet al op welke partij zij gaan stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. 42% twijfelt nog en slechts 2% heeft totaal geen idee.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Kerkgangers missen in coronatijd samen zingen het meest

Uit onderzoek naar kerk en geefbereidheid in coronatijd blijkt dat kerkleden samen zingen het meest missen nu de vieringen slechts beperkt toegankelijk zijn.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Groot deel van de Nederlanders voorstander van mondkapjes in publieke ruimtes

Een grote groep Nederlanders is voorstander van mondkapjes in publieke binnenruimtes. Desondanks is het aantal mensen dat vindt dat de overheid goed communiceert afgenomen.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel
Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Nederlanders hebben verschillende levensdoelen

Wat vindt u belangrijk in het leven? Aan de hand van deze vraag gingen we op zoek naar de drijfveren, normen en waarden van Nederlanders. Én de verschillen natuurlijk. 

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Draagvlak vuurwerkverbod sterk gestegen sinds jaarwisseling

Sinds de afgelopen jaarwisseling is het draagvlak voor een algeheel vuurwerkverbod sterk gestegen. Dat bleek uit een onderzoek door Citisens onder circa 7.000 Nederlanders.

Nieuws | Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Nederlanders zien voor aardgasvrij wonen nog veel beren op de weg

56% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat we van het aardgas afgaan, de wil is er slechts bij 19%. “Er is veel informatie over dat we van het aardgas af moeten, maar ni...

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Merendeel van de Nederlanders voorstander van opvang oorlogsvluchtelingen

70% van de Nederlanders geeft aan in enige mate voorstander te zijn van de huisvesting van oorlogsvluchtelingen. Het meerendeel vindt dat zij een veilige plek verdienen.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Bijna de helft van de vakantiegangers houdt rekening met klimaat

Onze reislust blijft toenemen. Dat merk je aan groeiende luchthavens, drukkere treinen en wegen en steeds vollere steden en attracties.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Nederlanders hebben minder vertrouwen in banken door toename online dienstverlening

De crisis die vanaf 2008 door Europa trok, had impact op het vertrouwen van Europeanen in de economie en belangrijke spelers hierin, zoals banken.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Kwart van de Nederlanders voorstander van vuurwerkverbod

Wij vroegen onze panelleden wat zij vinden van een vuurwerkverbod, of zij zelf vuurwerk afsteken en of zij vormen van overlast ervaren.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Vertrouwen Nederlanders in terrorismebestrijding toegenomen

Ten opzichte van 5 maanden geleden hebben Nederlanders meer vertrouwen gekregen in de bestrijding van terrorisme.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Zomerstelling | Kwart van de Nederlanders durft anderen niet aan te spreken als ze afval op straat gooien

Met het mooie weer en de vakantieperiode zijn veel mensen buiten en maken ze gebruik van de openbare ruimte. Een picknick in het park, een drankje aan de waterkant, een wandel...

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Vuurwerk verbieden | Vooral ouderen zijn voorstander van een vuurwerkverbod

Van alle inwoners van Nederland is inmiddels 60% voorstander van een verbod op het zelf afsteken van vuurwerk. Wel zijn er grote verschillen.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Nederlanders vooral duurzaam op het gebied van voedsel en waren

Samen met Duurzaam Nieuws onderzoekt Citisens hoe Nederlanders denken over duurzaamheid en hoe ze ermee omgaan.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

We willen wel duurzamer, maar kunnen het niet alleen

Waarom handelen we duurzaam, of juist niet? En hoe hoog zetten we duurzaamheid op de politieke agenda?

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Duurzaamheid en klimaat doorslaggevend bij verkiezingen

Op woensdag 20 maart 2019 werden de verkiezingen voor de Provinciale Staten gehouden. Als we de aandacht in de media èn de verkiezingsprogramma’s mogen geloven, was duurzaamhe...

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Geweld zorgt voor afname begrip boerenprotesten

Ruim 64% van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van de boeren.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Meerderheid van de Nederlanders ervaart geen stress voor kerst

Kerst is en blijft een populaire aangelegenheid. Slechts 10% van de Nederlanders geeft aan geen kerst te vieren.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Twee derde van de Nederlanders vindt Sinterklaasfeest belangrijke Nederlandse traditie

In aanloop naar het heerlijk avondje zagen we de discussie over het omstreden Sinterklaasfeest weer oplaaien.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Autovakantie populair onder Nederlanders

Bijna de helft van de vakantie-vierende Nederlanders pakt deze zomer de auto naar hun vakantiebestemming, blijkt uit onderzoek dat Citisens heeft uitgevoerd.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Afval scheiden: Nederlanders gooien bij twijfel een item bij het restafval

De komende jaren staat er een duidelijke uitdaging te wachten voor Nederlanders: we moeten van 250 kilo restafval per jaar naar 100 kilo. 

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Nederlanders steeds kritischer over overheidsbeleid corona

Een groeiende groep Nederlanders vindt dat de overheid te weinig maatregelen neemt om een nieuwe uitbraak te voorkomen. 

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Corona op retour: mensen positiever en iets makkelijker

Mensen zijn over het algemeen positiever ingesteld nu het coronavirus merkbaar onder controle lijkt.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Versoepeling zorgt voor lucht, maar minder mensen positief

De routekaart van het kabinet lijkt door de meerderheid van de mensen positief te worden ontvangen. Het positieve sentiment over de overheid neemt af.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

‘Gemeenten, wees niet alleen bezig met corona en betrek mij digitaal’

Moet een gemeente zich focussen op corona of moeten andere zaken ook ‘gewoon’ doorgaan? Dat laatste, zegt 80% van de Nederlanders.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Naleven coronamaatregelen: vanaf nu spant het erom

Het maximum haalbare in het naleven van de maatregelen tegen het coronavirus lijkt te zijn bereikt. 

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Woningsdag: weinig animo maar wel begrip

In verband met de coronasituatie is Koningsdag dit jaar omgedoopt tot Woningsdag. Een kwart van de Nederlanders is hiervan op de hoogte en weet wat er georganiseerd gaat worde...

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Pasen dit jaar zonder bezoek aan familie en vrienden

Ruim twee derde van de Nederlanders viert dit jaar op een andere manier Pasen dan hij of zij gewend is.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Helft van de christenen ziet geen bijzondere relatie tussen geloof en het coronavirus

Kerkgaande christenen zien het coronavirus als moment van bezinning. Daarnaast geeft 12% aan dat zij dit zien als teken van de eindtijd.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Tevredenheid over de coronamaatregelen, inclusief thuiswerken

Er is nog steeds veel waardering voor hoe de overheid omgaat met de uitbraak van het coronavirus. Het vertrouwen is weliswaar iets gedaald.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Coronavirus brengt meer bezorgdheid en meer betrokkenheid

In een week tijd is het percentage Nederlanders dat zich zorgen maakt over het coronavirus gestegen van 57% naar 71%.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Meer bezorgdheid en minder vertrouwen door coronavirus

Het vertrouwen dat de Nederlandse overheid goed om kan gaan met het coronavirus is afgenomen. 

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Wisselende bezorgdheid over coronavirus in Nederland

In samenwerking met BNR Nieuwsradio vroegen we de Citisens community of zij het nieuws volgen over de uitbraak van het coronavirus.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Nederlanders over corona: zo gaan we de zomervakantie in

Steeds minder mensen hebben er begrip voor als anderen zich niet aan de coronamaatregelen houden.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Vier op de tien Nederlanders bereid tot zelfbeheer openbare ruimte

Inwoners dragen steeds vaker bij aan het karakter van hun buurt. Bijvoorbeeld door het onderhouden van een stukje park of het aanleggen van een geveltuintje.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Windmolens in de buurt? Evenveel voor- als tegenstanders.

Wat zou jij ervan vinden wanneer er vijf windmolens in je buurt worden geplaatst? Het is een onderwerp dat de nodige stof doet opwaaien.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Huurders nemen minder snel een groen dak dan kopers

De meerderheid van de Nederlanders kan of wil op dit moment geen groen dak op de eigen woning aanleggen.

Nieuws | Panel Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Citisens-panel

Meerderheid Nederlanders eens met verlaging maximale snelheid

Een meerderheid van de Nederlanders is het eens met de verlaging van de maximale snelheid overdag op snelwegen naar 100 kilometer per uur.