De kwaliteit van je leven heeft met veel zaken te maken, zoals inkomen/werk, je woonsituatie, vrije tijd en vakantie. Hoe staat het met deze onderdelen bij het Citisenspanel en wat is nu écht belangrijk voor een goede levenskwaliteit? Dit vroegen wij in juni 2023 aan het Citisenspanel. De belangrijkste resultaten lees je hier.

Werk & inkomen

Panelleden zijn vaker tevreden dan ontevreden over hun werk. Zeven op de tien van de werkende panelleden zijn tevreden met de reistijd naar hun werk en drie op de vijf panelleden zijn tevreden met hun inkomen. Verder is twee derde het eens met de stelling: “Mijn werkt maakt mij gelukkig”.

Is het zo dat een hoger inkomen je gelukkig maakt? Zoals is af te lezen in onderstaande grafiek zijn invullers met een hoger inkomen dan €2.700,- vaker tevreden met hun leven dan panelleden met een lager inkomen. Het is echter niet zo dat de laagste inkomens automatisch minder tevreden zijn met hun leven. Invullers met een maximaal netto inkomen van €1.300,- zijn vaker tevreden over hun leven dan invullers met een inkomen tussen €1.300,- en €1.800,-.

 

Wat is je netto inkomen? Uitgesplitst naar tevredenheid met je leven.Staafdiagram met netto-inkomen uitgesplitst naar tevredenheid met je leven

(n= 10.794)

Naast inkomen zijn er uiteraard andere factoren die invloed kunnen hebben op de tevredenheid over je leven: dit noemen we ‘brede welvaart’. In dit panelonderzoek focusten we op drie aspecten die hieraan bij kunnen dragen: wonen, vrije tijd en vakantie.

Woning

Ongeveer vier op de vijf invullers zijn tevreden met hun woning, één op de tien is neutraal en één op de tien is ontevreden met hun woning. De invullers die ontevreden zijn met hun woning zijn dit het vaakst omdat:

  • Ze liever ergens anders wonen (48%)
  • De woning slecht geïsoleerd is (38%)
  • De woning te klein is (36%)

Als invullers iets aan hun woonomgeving mogen veranderen noemen drie op de tien invullers dat ze meer groen willen, nog eens drie op de tien dat ze een schoner milieu willen en een kwart dat ze minder auto’s in hun wijk willen.

Vrije tijd & vakantie

Driekwart van de invullers kan in hun vrije tijd goed tot rust komen. De meeste panelleden wandelen in hun vrije tijd (65%) gevolgd door lezen (62%) en afspreken met vrienden (60%). Tijdens vakanties kunnen vier op de vijf panelleden helemaal tot rust komen. Ongeveer de helft gaat twee tot vier keer per jaar op vakantie, ongeveer vier op de tien gaan minder vaak dan twee keer op vakantie per jaar en ruim één op de tien gaat vaker dan vier keer op vakantie per jaar. Zeven op de tien invullers gaan het vaakst naar een bestemming in Europa, een kwart gaat het vaakst naar een bestemming in Nederland en 5% gaat naar een bestemming buiten Europa.

Tevredenheid met je leven

Ruim driekwart van de invullers is tevreden met zijn of haar leven, een op de tien is neutraal en een iets grotere groep (12%) is ontevreden met zijn of haar leven. Er spelen meerdere thema’s die invloed kunnen hebben op de mate waarin je tevreden bent met je leven. Onderstaande figuur laat zien in hoeverre ontevredenheid over de thema’s vakantie, vrije tijd, woning en inkomen samenhangt met (on)tevredenheid over de kwaliteit van het leven. Zoals is af te lezen is een kleine twee derde van de invullers die ontevreden is met zijn of haar inkomen wel tevreden met zijn of haar leven. Ongeveer zes op de tien invullers die niet tot rust kan komen tijdens zijn of haar vakantie is ook tevreden met zijn of haar leven. De grootste groep invullers die ontevreden zijn over hun leven zijn invullers die ontevreden zijn met hun woning (43%). Hierop volgt niet tot rust komen tijdens vrije tijd (40%).

 

Niet tot rust komen op vakantie, in vrije tijd, ontevreden met woning en inkomen. Uitgesplitst naar tevredenheid met je leven.

Staafdiagram met:  Niet tot rust komen op vakantie, in vrije tijd, ontevreden met woning en inkomen. Uitgesplitst naar tevredenheid met je leven.

(inkomen n = 7.454, woning n = 11.951, vrije tijd n=11.926, vakantie n = 10.897)

**

Over het onderzoek

Dit onderzoek is in juni 2023 uitgevoerd door Citisens. In totaal namen meer dan 14.000 Nederlanders deel aan het onderzoek. De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, stedelijkheid en provincie en daarmee op deze onderdelen representatief voor Nederland. Het onderzoek is uitgezet onder het panel van Citisens, bestaande uit ruim 75.000 Nederlanders.

Volgend resultaat: Nederlanders blijven kritisch bij nieuwe technologie Of lees meer over onze methode