Stikstof is inmiddels al jaren een van de hoofdonderwerpen centraal in Nederland. Maar hoe denkt de Nederlander eigenlijk over stikstof? Zien zij het als een probleem en zo ja, pakt de Nederlandse overheid dit goed aan? Op dit moment besteed de media veel aandacht voor de landbouwsector, met name als gevolg van de boerenprotesten. Toch zijn er ook vele andere sectoren die zullen moeten veranderen om het stikstofprobleem op te lossen. In augustus 2022 vroegen we aan onze Citisens panelleden wat zij hier van vinden.

Augustus 2022

Het stikstofprobleem

De meerderheid herkent zich er in dat er een stikstofprobleem is in Nederland (72%). Voor het vinden van een oplossing wordt gekeken naar de overheid: van deze groep is 95% van mening dat de overheid actie moet ondernemen om dit probleem op te lossen. Wat opvalt is dat deze groep ook aangeeft dat de overheid te langzaam is bij het nemen van maatregelen (69%) en dat de Nederlandse overheid voor een slechte aanpak gekozen heeft (60%). De communicatie van de overheid is ook volgens een overweldigende meerderheid van de Nederlanders (81%) niet goed genoeg.

Ook het RIVM is niet perfect volgens de Nederlander. 49% geeft aan dat het RIVM onduidelijke communiceert en 29% van de Nederlanders geven aan dat het RIVM onbetrouwbare cijfers publiceert.

De boeren

De helft vindt dat de boeren een goede reden hebben om te protesteren (52%). Veel van de invullers geven een zwalkend beleid vanuit de overheid de boeren een goede reden geeft om te protesteren. Vrijwel alle invullers zijn het er verder over eens dat protesteren een recht is, maar niet iedereen is het er over de intensiteit van de huidige protestacties. Van maar liefst 51% van de Nederlanders is de mening over de boerenprotesten negatiever geworden in de afgelopen twee maanden.

Sectoren

De landbouwsector is, als gevolg van de protesten, veel in het nieuws. Tegelijkertijd horen we weinig  over de andere sectoren. Houdt Nederland de landbouwsector dan als enige verantwoordelijk voor het stikstofprobleem? Zoals hieronder te zien is dit niet het geval. Hoewel 66% vindt dat de landbouw minder stikstof moet uitstoten, wordt er daarnaast ook gekeken naar de luchtvaart en industrie.  

Figuur webtekst stikstof

Maatregelen in de sectoren

Welke maatregelen moeten er worden genomen in de sectoren die de grootste rol moeten spelen in het stikstofprobleem? Binnen de luchtvaart is het verhogen van de vliegbelasting de meest populaire maatregel (67%). In de sector “industrie en andere bebouwde gebieden” wordt gekeken naar het verplicht verminderen van uitstoot uit industriële systemen (78%) en het instellen van een minimum energielabel (60%).

Binnen de landbouw sector vindt de meerderheid (76%) dat het verminderen van intensieve landbouw de beste maatregel is. Wat bij deze sector opvalt is dat maar 49% boeren uitkopen als een oplossing voor het pobleem ziet.

 

**

Over het onderzoek

Dit onderzoek is door Citisens uitgevoerd in augustus 2022. Ruim 14.000 Nederlanders namen deel aan het onderzoek. De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, stedelijkheid en provincie en op deze onderdelen representatief voor Nederland. Het onderzoek is uitgezet onder het panel van Citisens, bestaande uit ruim 66.000 Nederlanders.

Volgend resultaat: Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen Of lees meer over onze methode