In de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was wonen een van de meest belangrijke thema’s. Hoe staat het er nu mee? Woont de Nederlander op de plek waar ze willen wonen? Kunnen ze verhuizen als ze dat willen? Welke maatregelen moeten er volgens Nederlanders genomen worden op de woningmarkt? In oktober 2022 vroegen we aan onze Citisens panelleden wat zij hiervan vinden.

Waar woont de Nederlander?

72% geeft aan in een koopwoning te wonen. De meerderheid woont ook al een tijdje in dezelfde woning. Twee derde van de Nederlanders geven aan meer dan vijf jaar in hun huidige woning te wonen. De helft van hen woont daar zelfs al meer dan 10 jaar. De meeste Nederlanders zijn ook tevreden met het formaat van hun woning. Zes van de tien Nederlanders vinden het formaat van hun woning passend. Ruim de helft van de Nederlanders geeft dan ook aan niet te willen verhuizen (56%). Deze groep heeft verschillende redenen om niet te willen verhuizen. De belangrijkste redenen zijn dat ze het contact met de buren fijn vinden (26%) en dat zeevreden zijn met de locatie van hun woning (24%).

Woningzoekenden

Hoe gaat het met de woningzoekende Nederlanders? Zoals in de grafiek is af te lezen zijn 58% van de woningzoekenden al minstens een jaar op zoek en zijn 33% van de woningzoekenden al minstens 2 jaar op zoek naar een woning.

Driekwart van de Nederlanders geeft aan dat er niet voldoende woningen in hun gemeente zijn voor mensen zoals hen. Daarentegen verwachten één op de drie Nederlanders wel een huis te kunnen vinden dat aan hun wensen voldoet. We zien hierbij dat Nederlanders die langer opzoek zijn ook steeds minder vertrouwen krijgen in het vinden van de woning die aan hun wensen voldoet. Van de groep die al meer dan 5 jaar een woning zoekt geeft helemaal niemand aan dat ze nog helemaal zeker zijn van het vinden van een geschikte woning.

Welke maatregelen moeten we nemen?

Nederlanders vinden de wooncrisis een groot probleem en vinden dat zowel de landelijke overheid (89%) als de gemeente (78%) meer maatregelen moet nemen om de wooncrisis op te lossen.  Nederlanders vinden vooral dat er veel huizen gebouwd moeten worden. Zij geven aan dat vooral moet worden gefocust op woningen voor starters (53%) en seniorenwoningen (25%).

Naast het bouwen van woningen vinden ook veel Nederlanders maatregelen als een opkoopbescherming (91%), een zelfbewoningsplicht (85%) en het toewijzen van de goedkope koopwoningen en sociale huurwoningen aan inwoners van de eigen gemeente (77%) goede maatregelen voor de lange termijn. Tot slot geeft 51% van de Nederlanders aan dat er op de korte termijn meer ingezet moet worden op alternatieve woonvormen zoals tiny houses of woongroepen in hun gemeente.

 

**

Over het onderzoek

Dit onderzoek is door Citisens uitgevoerd in oktober 2022. Bijna 10.000 Nederlanders namen deel aan het onderzoek. De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, stedelijkheid en provincie en op deze onderdelen representatief voor Nederland. Het onderzoek is uitgezet onder het panel van Citisens, bestaande uit ongeveer 65.000 Nederlanders.

Volgend resultaat: Jongeren willen graag hulp bij het verduurzamen van hun huis Of lees meer over onze methode