Van het klimaatprobleem tot aan de aardbeving problemen in Groningen tot aan de fors stijgende gasprijzen in de afgelopen maanden, woningen aardgasvrij maken lijkt belangrijker dan ooit. Maar hoe denkt de Nederlander hier eigenlijk over? Willen Nederlanders wel van het gas af en wat zijn ze er bereid voor op te offeren en wat hebben ze hiervoor nodig? In augustus 2022 vroegen we aan onze Citisens panelleden wat zij hiervan vinden. Ruim 13.000 gaven hun mening!

September 2022

De aanleiding

Van gas afgaan heeft in beginselen natuurlijk veel te maken met het klimaatprobleem. Een ruime meerderheid (76%) geeft aan het klimaatprobleem niet overdreven te vinden. Ook vindt een ruime meerderheid (76%) dat ze het belangrijk vinden dat Nederland klimaatneutraal wordt. Groningen is daarbij niet onbelangrijk voor de Nederlanders. Zes op de tien Nederlanders (64%) wil dat er minder aardgas in Groningen wordt gewonnen. Deze antwoorden worden weerspiegeld in de uitkomst dat 67% van de Nederlanders het belangrijk vindt dat alle Nederlandse woningen aardgasvrij worden gemaakt.

Meeste woningen nog niet aardgasvrij

Bijna negen van de tien Nederlanders (87%) geeft aan dat hun woning (nog) niet aardgasvrij is. Er moeten dus nog veel stappen gezet worden om heel Nederland aardgasvrij te maken. Opvallend is dat van deze groep Nederlanders 54% aangeeft hun woning van het gas te willen koppelen. De groep die aangeeft hun woning niet van het gas af te willen koppelen, geeft aan dit hoofdzakelijk niet te willen doen omdat de kosten te hoog zijn (60%).

Kosten verschillen per geval

In de praktijk zijn de kosten erg verschillend per geval. Het is dan ook niet vreemd dat de schattingen van de Nederlanders flink uiteenlopen. 42% van de Nederlanders schatten de kosten lager dan €15.000 en 36% hoger dan €15.000. Verder geeft 22% aan geen inschatting te kunnen maken over deze kosten. Daarbij blijkt ook dat Nederlanders die de hoge kosten als reden geven om niet van het aardgas af te willen, de kosten vaker (54%) boven de €15.000 inschat.

Nog veel stappen nodig

Om alle Nederlandse woningen los te koppelen van het aardgas zijn nog veel stappen nodig. Vanzelfsprekend vinden Nederlanders daarbij de kosten erg belangrijk (69%), maar verduurzamen blijkt nog belangrijker (71%). Dat inwoners zelf invloed uit mogen oefenen op het alternatief voor gas blijkt ook niet onbelangrijk (47%).

Als voorwaarden voor de daadwerkelijke werkzaamheden geeft 36% van de Nederlanders aan op tijd geïnformeerd te willen worden. Hierbij heeft een bewonersbrief (68%) of een bijwonersbijeenkomst (53%) de voorkeur. Het is belangrijk dat dit op tijd gebeurt. Nederlanders willen het liefst zo vroeg mogelijk geïnformeerd worden. 68% geeft aan dat ze een jaar of langer van tevoren geïnformeerd willen worden.

 

Over het onderzoek

Dit onderzoek is door Citisens uitgevoerd in augustus 2022. Ruim 13.000 Nederlanders namen deel aan het onderzoek. De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, stedelijkheid en provincie en op deze onderdelen representatief voor Nederland. Het onderzoek is uitgezet onder het panel van Citisens, bestaande uit ruim 65.000 Nederlanders.

 

Volgend resultaat: Helft woningzoekenden zoekt minstens een jaar Of lees meer over onze methode