filter op tool

wis filter

Participatie

Leidraad participatie Oegstgeest

Samenwerken met inwoners was de gemeente Oegstgeest niet vreemd. Toch was er bij zowel inwoners als bestuur en organisatie behoefte aan meer duidelijkheid: wat kunnen we van e...

Participatie

Participatiekader Alphen aan den Rijn

Het opstellen van participatiebeleid is, mede ingegeven door de naderende omgevingswet, een must maar voor veel gemeenten ook een uitdaging.

Inwonersconsultaties

Inwoners Lochem denken mee over windturbines en zonneparken

Windturbines en zonneparken: twee onderwerpen die het nodige stof doen opwaaien. Maar ook van cruciaal belang om de klimaatdoelen te halen.

Inwonersconsultaties

Borger-Odoorn: met concrete scenario's naar een concreet participatieplan

Een nieuwe supermarkt in jouw buurt: wil je hierover meedenken of word je liever geïnformeerd? Met concrete scenario's naar een concreet participatieplan voor Borger-Odoorn. 

Inwonersconsultaties

Inwoners over het bestuurlijk stelsel gemeente Amsterdam

Amsterdam neemt haar bestuurlijk stelsel onder de loep. Vertrekpunt? De Amsterdammer!

Inwonersconsultaties

Online Koerswijzer: stemhulp voor Omgevingsvisie Arnhem

In opdracht van gemeente Arnhem ontwikkelden wij een online Koerswijzer voor haar Omgevingsvisie 2040: een 'kieswijzer' met scenario's in plaats van partijen. 

MijnBurgemeester

MijnBurgemeester 2.0: onderzoek als tweerichtingsverkeer

Onze MijnBurgemeester-tool werd al door ruim 40 gemeenten gebruikt bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. De hoogste tijd voor een inhoudelijke en technische update!

Burgerpeiling

Een Burgerpeiling in Wijk bij Duurstede

Het is misschien wel de meest efficiënte manier voor de gemeente om haar dienstverlening te evalueren: het organiseren van een Burgerpeiling.

Panel

Nieuw plan voor religieus erfgoed in Oudenbosch

Speciaal voor gemeente Halderberge vroegen we panelleden van het Citisens panel die woonachtig zijn in deze gemeente naar hun mening over religieus erfgoed. 

Inwonersconsultaties

Wijkuitvoeringsplannen Noordoost-Twente

De eerste concrete wijkuitvoeringsplannen van Nederland worden in drie gemeenten in Twente gemaakt. Dat begon met een interactieve startbijeenkomst met de betrokken partijen.

Inwonersconsultaties

Ook Raalte gaat voor 100% aardgasvrij

Een gerichte gemeentebrede inwonersconsultatie om draagvlak te creëren voor een aardgasvrij Raalte

Betrokkenheid: 8 profielen

Proeftuin in Didam, gemeente Montferland

Begeleiding bij de aanvraag proeftuinen aardgasvrije wijken

Inwonersconsultaties

Consultatie duurzaamheid Nieuwegein

Waardevolle resultaten door een gemeentebrede inwonersconsultatie

Inwonersconsultaties

Energietransitie in Horst aan de Maas

We brachten de energietransitie in Horst aan de Maas een stap verder middels een consultatie

Betrokkenheid: 8 profielen

Hoe bereik je kernen met een eigen identiteit?

De gemeente Rotterdam kent drie kleine kernen in het havengebied, met hun eigen geschiedenis, identiteit en inwoners. Hoe betrek je mensen die erg gehecht zijn aan hun eigen k...

Inwonersconsultaties

In gesprek met inwoners én gebruikers over hun ideale Eendvogelstraat

De Eendvogelstraat in Borsele vormt een belangrijke ontsluitingsweg. Niet gek dus om inwoners die veelvuldig gebruik maken van deze weg te consulteren naar hun ideale situatie...

Inwonersconsultaties

Goed beslagen ten ijs in het gesprek over vuurwerk

Als gemeente mag je zelf de regels rondom het afsteken van vuurwerk bepalen. Maar, hoe kom je tot een besluit met draagvlak rond een explosief thema als vuurwerk?

Betrokkenheid: 8 profielen

Centrumplan Zuidlaren mét draagvlak

Een toekomstbestendig centrum. Niet alleen een mooie doelstelling maar ook een onderwerp dat zich bij uitstek leent voor inspraak door inwoners.

Panel

Hoge waardering van pensioenfilmpjes

Pensioen, een lastig onderwerp om goed uit te leggen! Daarom probeert het pensioenfonds BPF Schilders op verschillende manieren uitleg te geven. Maar werkt dat ook?

Inwonersconsultaties

Lokale campagne voor maximaal bereik

Bij sommige onderwerpen wil je dat iedereen kan deelnemen aan het onderzoek, en dus niet alleen mensen die toch wel betrokken zijn. Maar hoe bereik je ‘iedereen’?

Inwonersconsultaties

Parkeerbeleid in Diemen

Bereikbaarheid en parkeergelegenheid hebben grote invloed op de leefomgeving van inwoners maar ook op bezoekers van een gemeente.

Verkiezingen MijnStem

Wat betekent democratie voor de Limburgers?

Democratie… best lastig om daar met inwoners over in gesprek te komen. In de provincie Limburg lukte dat.

Inwonersconsultaties

Afvalbeleid in Lingewaal. Gaat goed of kan beter?

Zowel in de inrichting als de uitvoering van het afvalbeleid is de afgelopen jaren het één en ander veranderd in de gemeente Lingewaal. Met directe gevolgen voor haar inwoners...

Betrokkenheid: 8 profielen

Proberen en leren in Halderberge

Organiseren van feedback door inwoners is in de gemeente Halderberge een proces van proberen en leren.

Inwonersconsultaties

Minder restafval met een onderzoek als startpunt voor communicatie

Nederlanders gooien te veel weg. De hoeveelheid afval is voor veel gemeenten een groot probleem.

Inwonersconsultaties

Samen bezuinigen: een goed idee

De gemeente Dronten moet de komende tijd keuzes maken rondom de begroting. Deze keuzes hebben directe gevolgen voor inwoners, en daarom wil de gemeente hen betrekken. 

Burgerpeiling

Verdieping op de Halderbergse Burgerpeiling

De Burgerpeiling, een gevalideerde onderzoeksmethode die haar meerwaarde reeds heeft bewezen in de praktijk.

Betrokkenheid: 8 profielen

Hé Groene Doener! Hoe doe jij mee?

Met de campagne Groene Doeners wil gemeente Ede haar ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn, laten zien en Edenaren enthousiasmeren om mee te doen. Citisens geeft de campa...

Burgerpeiling

Halderberge blijft mening van inwoners peilen met het Citisens-digipanel

Na drie jaar digipanel gaat de gemeente Halderberge verder met het betrekken van inwoners met dit participatiemiddel. Halderberge en Citisens hebben getekend voor een vervolg ...

Inwonersconsultaties

Je eigen woning en buurt verduurzamen: nu en in de toekomst

Met het Klimaatakkoord in het achterhoofd is heel Nederland bezig met het maken van verduurzamingsslag. Zo ook de gemeente Nieuwegein.

Betrokkenheid: 8 profielen

Inwoners inschakelen bij (best wel saaie?) bezuinigingen

Structureel een paar miljoen minder uitgeven, dat dwingt tot keuzes. In Goes wilde het college inbreng van de eigen inwoners.

Inwonersconsultaties

Monitor geeft sturing aan corona-communicatie Wijk bij Duurstede

Grip houden in crisistijden, hoe doe je dat? Gemeenten gebruiken allerlei communicatiemiddelen om mensen te bewegen zich aan de coronamaatregelen te houden. Maar welke zijn ef...

Inwonersconsultaties

Koers vinden in een informatiejungle

Dialoogweken, evaluaties, participatietrajecten… Gemeenten krijgen nogal wat input van inwoners. Maar hoe zorg je ervoor dat deze informatie daadwerkelijk wordt (her)gebruikt?

Panel

‘Gewoon’ een supergoeie effectmeting

Supergewone mensen gezocht. Met die insteek voerde Pleegzorg Nederland in 2016 één van de best gewaardeerde campagnes van het jaar.

Panel

Monitoring van klantbeleving en kwaliteit

Het publieke belang van goed vervoer is groot. In opdracht van HTM houdt Citisens de vinger aan de pols, want hoe tevreden is de reiziger?

Inwonersconsultaties

Evalueren en opstellen van maatschappelijke agenda

Geen afzonderlijke beleidsnota’s, maar een integrale Maatschappelijke Agenda (MAG). Dat is de koers die ook gemeente Kaag en Braassem kiest voor het sociaal domein.

Panel

Conservatieve christenen geven meer geld aan goede doelen dan progressieve christenen

Decennialang was het christelijke landschap in Nederland behoorlijk overzichtelijk. De kerk die iemand bezocht was in grote mate bepalend voor zijn of haar overtuigingen en ge...

Panel

Gevers vinden identiteit goed doel belangrijk, maar betrouwbaarheid en impact nog meer

Christelijke gevers vinden de identiteit van een goed doel belangrijk. Maar bij de keuze aan welke goede doelen ze geven hechten ze nog meer waarde aan de betrouwbaarheid en d...

Inwonersconsultaties

Van pand naar pareltje

Pandeigenaar Sleeping Beauties zocht de beste bestemming voor het hoekpand op de Vondellaan en Croeselaan (in de volksmond beter bekend als het ‘Scheerp & Foppen-pand’). En wi...

Inwonersconsultaties

Draagvlak voor zonneparken

Schone energiebronnen als zon en wind worden steeds meer benut. Daardoor worden energievoorzieningen ook steeds meer zichtbaar. Hoe regel je participatie rondom dit thema?

Inwonersconsultaties

Een omgevingsvisie maak je samen

De nieuwe Omgevingswet komt eraan. Dat betekent dat alle Nederlandse gemeenten een omgevingsvisie op moeten stellen. Input van inwoners is hierbij essentieel.

Inwonersconsultaties

Knowledge Mile: van grijze naar groene stadsstraat in Amsterdam

De Knowledge Mile is het innovatiedistrict van Amsterdam. Een van de ambities is het Knowledge Mile Park, Citisens schreef de participatieaanpak voor dit mooie initiatief.

Panel

Aan de slag voor een duurzame gemeente, mét inwoners

Voor het verduurzamen van wijken is samenwerking met inwoners noodzakelijk. Maar hoe doe je dat goed? En, waar te beginnen?

Verkiezingen MijnStem

Stemadvies bij ingewikkelde materie

Al in de aanloop naar het referendum deed de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten veel stof opwaaien.

Betrokkenheid: 8 profielen

Betrokkenheid organiseren als woningcorporatie

Inwoners betrekken is niet alleen iets van gemeenten. Andere publieke organisaties staan regelmatig voor een soortgelijk vraagstuk.

MijnBurgemeester

De beste burgemeester voor tientallen gemeenten

De burgemeester is als gezicht van de gemeente bij veel inwoners bekend. De vraag wie de nieuwe burgemeester moet worden, is dan ook een positief onderwerp om voor een gesprek...