In de afgelopen jaren zijn tradities zoals het afsteken van vuurwerk tijdens oud en nieuw en paasvuren in opspraak gekomen. Zijn deze tradities nog wel van deze tijd? Moeten deze tradities veranderen of moeten zij in stand blijven? En denken de invullers uit de randstad hier anders over dan de invullers van buiten de randstad? Op deze vragen gaven ruim 8.000 Nederlanders antwoord.

Tijdens de jaarwisseling van 2020/2021 en 2021/2022 was er vanwege Covid-19 een landelijk vuurwerkverbod. Afgelopen jaarwisseling was er geen landelijk verbod en konden Nederlanders weer zoals vanouds vuurwerk afsteken. Een aantal gemeenten zijn het verbod blijven hanteren en nog een aantal overwegen het verbod weer in te voeren. Ruim zeven van elke tien Nederlanders vinden het een goed idee als gemeenten het vuurwerkverbod blijven handhaven of van plan zijn dit weer te gaan doen. Nederlanders zien een aantal voordelen in het invoeren van een vuurwerkverbod.

Zo verwachten zij dat een verbod leidt tot:

  • minder gewonden (75%);
  • minder geluidsoverlast (75%);
  • en is het beter voor het milieu (74%).

Tegenstanders menen dat een vuurwerkverbod niet haalbaar is en dat er toch wel illegaal zal worden afgestoken (44%). Daarnaast vindt deze groep dat zonder vuurwerk de jaarwisseling minder feestelijk wordt (31%).

In vergelijking met 2022 vindt een grotere groep Nederlanders dit jaar dat zelf vuurwerk afsteken niet meer van deze tijd is (68% t.o.v. 63%). Er is hierbij een verschil tussen invullers uit provincies in de randstad en invullers uit provincies die buiten de randstad liggen. In Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland vinden meer dan zeven op de tien invullers dat vuurwerk afsteken niet meer van deze tijd is, terwijl minder dan zes op de tien invullers uit Overijssel en Drenthe het hiermee eens zijn.

Zelf vuurwerk afsteken is niet meer van deze tijd

Grafiek paasvuren

2023: n=8.225, 2022: n = 10.351

Vuurwerkvrije zone als tussenmaatregel

Naast het invoeren van een vuurwerkverbod zijn er ook een aantal populaire tussenmaatregelen. Zowel in 2022 als 2023 vinden ruim acht op de tien Nederlands het een goed idee als er meer vuurwerkvrije zones komen. Verder is 77% van de Nederlanders voorstander van het verbieden van werpbaar knalvuurwerk en is 59% voorstander voor het verbieden van vuurpijlen. Het afschaffen van siervuurwerk is minder populair (34%).

Paasvuren

Een ander onderwerp dat steeds vaker aan bod komt in de actualiteit is het verbieden van paasvuren. 55% van de invullers vindt paasvuren geen traditie en 44% is een voorstander van het verbieden van paasvuren. De belangrijkste voordelen voor het afschaffen van paasvuren zijn volgens de invullers  dat het beter is voor het milieu (71%), het voorkomen van overlast (58%) en het voorkomen van brandgevaar (55%). De meeste invullers zien geen nadelen van een verbod op paasvuren (50%). Echter is er wel een groep die tegenstander is van zo’n verbod. Zij vinden dat het een belangrijk moment is voor het dorp om samen te komen (30%) en dat paasvuren een belangrijke traditie zijn (25%).

Net zoals bij het vuurwerkverbod zijn ook bij een verbod op paasvuren verschillen te zien tussen de mening van invullers per provincie. De grootste voorstanders van een verbod op paasvuren zijn invullers uit de provincies waar geen of minder paasvuren plaatsvinden. Invullers uit provincies waar de meeste paasvuren plaatsvinden (Drenthe en Overijssel) zijn het minst vaak voorstander van het verbieden van paasvuren.

Ben je voorstander van het verbieden van paasvuren?  

Grafiek voorstanders verbieden van paasvuren

8.174 Nederlanders gaven antwoord op deze vraag.

 

**

Over het onderzoek

Dit onderzoek is in maart 2023 uitgevoerd door Citisens. Meer dan 8.000 Nederlanders namen deel aan het onderzoek. De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, stedelijkheid en provincie en daarmee op deze onderdelen representatief voor Nederland. Het onderzoek is uitgezet onder het panel van Citisens, bestaande uit ruim 75.000 Nederlanders.