De een deed het aarzelend, of zelfs met frisse tegenzin, de ander ging direct overstag. 2020 was het jaar waarin gemeenten in Nederland ‘massaal digitaal’ gingen in het bereiken en betrekken van inwoners. Niet per sé omdat het kan. De mogelijkheid om participatie via een online kanaal of tool te organiseren was namelijk al. Maar vooral omdat het moet (inderdaad: corona…). Maar wat vinden inwoners hier zelf van? Wij vroegen het aan ons panel. 

Doen we online mee? 

Heeft u sinds het voorjaar van 2020 deelgenomen aan een online participatie-activiteit van uw gemeente? 30% van de invullers gaf aan dit te hebben gedaan. 

Liever fysiek dan online

Aan invullers die eerder (vóór corona) ook deelgenomen hebben aan een fysieke participatie-activiteit is gevraagd wat de voorkeur heeft: online of (toch) fysiek participeren. Wat blijkt? Over de hele linie gaat tóch de voorkeur uit naar fysiek op locatie (51%). 

Online enquête meest toegepast

Van de 882 invullers die aangaven in het afgelopen coronajaar deelgenomen te hebben aan een online participatie-activiteit van de gemeente, bleek het overgrote deel (94%) dit gedaan te hebben door een online enquête in te vullen.

Online participatie desktop
Online participatie mobile

Online platform gewaardeerd

Het meest positief zijn Nederlanders over hun deelname aan een online platform zoals ikpraatmee.nl. Maar liefst 75% van de invullers die aangaven in het afgelopen jaar een online platform te hebben bezocht, vond dit (zeer) prettig. Het minst positief zijn Nederlanders over hun deelname aan een online bewonersbijeenkomst via bijvoorbeeld Zoom of MS Teams, 64% gaf aan dit (zeer) prettig te vinden.

Kwaliteit van de participatie is overwegend goed

Aan invullers die aangaven het afgelopen coronajaar deelgenomen te hebben aan een online bewonersbijeenkomst of webinar is de volgende stelling voorgelegd: 'Mijn zorgen en vragen kan ik even goed inbrengen tijdens een online bewonersbijeenkomst of webinar als tijdens een fysieke bijeenkomst op locatie'. Een groot deel van de invullers (45%) gaf aan het met deze stelling (zeer) eens te zijn. De kwaliteit van de online participatie lijkt dus vergelijkbaar of zelfs beter dan bij een bewonersbijeenkomst fysiek op locatie.

***

Over het onderzoek
Dit onderzoek is in februari 2021 uitgezet door Citisens onder haar panel bestaande uit 55.000 Nederlanders. Er hebben ruim 2.900 Nederlanders deelgenomen. De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, stedelijkheid en provincie en op deze onderdelen representatief voor Nederland.