Ruim 70% van de Nederlanders geeft aan in enige mate voorstander te zijn van de huisvesting van oorlogsvluchtelingen. Met name vanwege het argument dat zij een veilige plek verdienen. 

Tegenover het bieden van een veilige plek, staat vaak angst voor langere wachtlijsten voor huurwoningen. Nederlanders die minder positief zijn over de opvang van vluchtelingen, dragen dit argument het vaakst aan als oorzaak (73%). Daarnaast bestaat er angst voor de andere manier van leven die vluchtelingen hebben (60%) en voor een toename van de onveiligheid (55%).

Januari 2020

Veel onwetendheid over de opvang van vluchtelingen

Opvallend is dat bijna de helft van de Nederlanders aangeeft niet te weten of er op dit moment oorlogsvluchtelingen in hun buurt zijn gehuisvest. Nederlanders die aangeven wel iets te merken van de huisvesting, wonen hier vlakbij (58%), zijn er persoonlijk bij betrokken geweest (17%) of hebben erover gehoord of gelezen in de media (18%). Het zijn daarmee voornamelijk buurtbewoners die in contact staan met vluchtelingen. Een kleiner deel van de Nederlanders zet zich in als vrijwilliger.

Recente gebeurtenissen hebben weinig invloed

De mening van Nederlanders over de opvang van oorlogsvluchtelingen is nauwelijks tot niet veranderd door recente gebeurtenissen. Denk aan de aanslag in Utrecht en de opvang van vluchtelingen uit Moldavië. Zij die aangeven dat hun mening hier wel door is veranderd, zijn vaak negatiever geworden.

Aanpassen aan onze cultuur belangrijke voorwaarde

Mocht de gemeente besluiten om (meer) oorlogsvluchtelingen te huisvesten, dan vinden Nederlanders het vooral belangrijk dat vluchtelingen zich aanpassen aan onze manier van leven (76%).


***

Over het onderzoek
Dit onderzoek is door Citisens uitgevoerd in december 2019. Er hebben 3.237 Nederlanders deelgenomen. De resultaten zijn gewogen naar sociaal-economisch profiel, leeftijd en regio en daarmee representatief voor Nederland. Het onderzoek is uitgezet onder het panel van Citisens.

Volgend resultaat: Draagvlak vuurwerkverbod sterk gestegen sinds jaarwisseling Of lees meer over onze methode