Met de versoepelingen in aantocht, peilden wij weer de mening van Nederlanders ten opzichte van het coronavirus. De meeste Nederlanders hebben begrip voor zowel de maatregelen zelf als het aantal maatregelen. Maar de blijdschap over de versoepelingen is groot. Een derde van de Nederlanders vindt de gewijzigde maatregelen die vanaf 28 april in werking treden goed en is tevreden over de timing. Voor 6% komen de versoepelingen te vroeg.

Informatie via persconferentie, journaal of talkshow

We volgen de maatregelen en versoepelingen met name via de persconferenties (62%), maar ook het journaal en talkshows hebben een groot bereik (61%). Opvallend is dat zowel jongeren (<35) als ouderen (>65) relatief vaak nieuwswebsites of nieuwsapps erbij pakken. Sociale media (15%) en websites van de overheid (18%) worden een stuk minder vaak gebruikt om informatie te lezen over regels en versoepelingen. De informatie kan wel wat duidelijk, zo is over het algemeen de mening.

Zorgen over de samenleving

We maken ons nog steeds zorgen over de uitbraak van het coronavirus. Dat geeft iets meer dan de helft van de Nederlanders aan. Daarbij kijken zij vooral naar hun omgeving, niet zozeer naar hun eigen situatie. Zes op de tien Nederlanders geeft aan zich niet zo druk te maken over de eigen gezondheid. Zelfs zeven op de tien Nederlanders maakt zich niet druk om hun eigen werk of inkomen. Vergelijken we dit met de zorgen over de samenleving als geheel, dan zien we een ander beeld. De helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over de gezondheid van de bevolking als geheel en 64% maakt zich zorgen over de Nederlandse economie.

Corona 12 desktop 1
Corona 12 mobile 1

Vertrouwen in vaccin maar communicatie kan duidelijker

“Wanneer ik word opgeroepen voor een coronavaccin, maak ik meteen een afspraak voor een vaccinatie.” Slechts 16% is het hier gedeeltelijk of helemaal mee oneens. Dat laat een relatief grote vaccinatiebereidheid zien. Ook het vertrouwen in de vaccins is groot. Tweederde van de Nederlanders is van mening dat de overheid alleen veilige vaccins aanbiedt. Maar, net als bij de rest van de communicatie rondom het coronavirus kan ook de communicatie over het vaccin duidelijker. Slechts een kwart van de Nederlanders vindt de informatie nu duidelijk.

***

Over het onderzoek
Dit onderzoek is in april 2021 uitgezet door Citisens onder haar panel bestaande uit 55.000 Nederlanders. Er hebben ruim 3.600 Nederlanders deelgenomen. De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, stedelijkheid en provincie en op deze onderdelen representatief voor Nederland. 

Volgend resultaat: Veiligheid in de buurt toegenomen sinds begin corona Of lees meer over onze methode