In samenwerking met BNR Nieuwsradio vroegen we de Citisens community of zij het nieuws volgen over de uitbraak van het coronavirus. Maar liefst 2.757 Nederlanders deelden hun mening. De bekendheid van het virus is groot: 67% geeft aan goed op de hoogte te zijn, 32% een beetje.

Februari 2020

Twee derde van de Nederlanders verwacht dat het virus zich zal verspreiden naar Nederland, terwijl slechts een derde aangeeft voorbereid te zijn op een eventuele uitbraak. Lang niet iedereen maakt zich hier druk om. Op de stelling ‘ik maak me zorgen over de uitbraak van het coronavirus’ reageert Nederland verdeeld. Ongeveer de helft is niet of nauwelijks bezorgd, ruim een derde is een beetje of heel erg bezorgd.

Onze collega Wouter Lammers vertelde op 4 februari 2020 over de resultaten van het onderzoek bij BNR Nieuwsradio: het fragment terugluisteren.

Rapportage van het onderzoek downloaden

Wijkgerichte aanpak

De maatschappelijke monitor COVID-19 van Citisens biedt inzichten in de samenstelling van type mensen in wijken. Met big data-analyses en doorlopende corona-onderzoeken onder het Citisens-panel is het eenvoudig om een wijkgerichte aanpak te realiseren en om communicatie af te stemmen op de samenstelling van de inwoners van de gemeente. Diverse gemeenten maken inmiddels gebruik van deze tool.

 

***
Over het onderzoek
Dit onderzoek is door Citisens uitgevoerd in januari 2020. Er hebben 2.757 Nederlanders deelgenomen. De resultaten zijn gewogen naar sociaal-economisch profiel en daarmee representatief voor Nederland. Het onderzoek is uitgezet onder het panel van Citisens, bestaande uit ruim 55.000 Nederlanders.