Sunrock, ontwikkelaar van zonneparken, kent het belang van inwonersparticipatie. Zij zien het realiseren van breed maatschappelijk draagvlak voor een zonnepark als de sleutel voor hun projecten. Dat zowel ten goede komt aan het klimaat als aan de omwonenden. Wij werkten samen met Sunrock bij de ontwikkeling van een zonneveld op de geluidswal langs de A12 in Utrecht om meer draagvlak te realiseren en de omgeving structureel te betrekken. Dat ging zo in zijn werk.

 

Eerst consulteren

Middels een betrokkenheidsanalyse brachten wij de verschillende betrokkenheidsprofielen in de omgeving in kaart. Deze inzichten hielpen ons de inwoners uit de omgeving te betrekken op een manier die bij hen past.

Een inwonersconsultatie gaf inzicht in de houding van Utrechters tegenover zonnevelden, ook specifiek langs de A12. Daarnaast informeerde Sunrock de omgeving in deze inwonersconsultatie over de maatschappelijke meerwaarde van het project, de mogelijkheden om financieel te participeren én hebben we gevraagd hoe inwoners verder betrokken wilden blijven.

Door inwoners vroegtijdig te betrekken en informeren middels een online enquête heeft Sunrock rekening kunnen houden met de ideeën en zorgen van de omgeving in de planvorming. 

Om tot een participatieaanpak te komen

Op basis van de inzichten uit de inwonersconsultatie hebben we een participatieaanpak opgesteld voor het vervolg. Zo organiseerden we een online informatieavond, keukentafelgesprekken met direct omwonenden en hebben we een klankbordgroep opgesteld voor de financiële participatie.

 

Volgende case: Gebiedsontwikkeling Geuzenpark Of lees meer over participatie kennis of de tool