Organiseren van feedback door inwoners is in de gemeente Halderberge een proces van proberen en leren. Die benadering is doelbewust gekozen. Elke actie levert nieuwe inzichten op die bij een volgende stap van nut blijken om resultaten en methodes verder te verfijnen.

Digitaal inwonerspanel levert gemeente themagerichte feedback

Om geschikte opvanglocaties voor asielzoekers te vinden, wilde het college in Halderberge een goed en transparant proces. Citisens werd ingeschakeld voor een online draagvlakonderzoek. Die eerste ervaring bleek een vliegwiel. Als een draagvlakonderzoek een belangrijke bijdrage kan leveren aan een politiek-gevoelige kwestie als huisvesting van vluchtelingen, waarom dan niet ook inzetten op andere thema’s?

De opzet van het panel is flexibel, zodat bestuur en ambtelijke organisatie gericht groepen mensen of belanghebbenden kunnen betrekken. Denk aan thema’s als woonbeleving en betrokkenheid bij lokale politiek.

Visie op burgerbetrokkenheid

Na de kennismaking met wat een inwonerspanel aan mogelijkheden biedt, kan de gemeente Halderberge zelf een visie vormen op inwonersbetrokkenheid. Zodat het gemeentebestuur – college en raad – samen een goed beeld krijgen van mogelijkheden en beperkingen van burgerbetrokkenheid als (communicatie)instrument.

Enthousiasme over potentie

Belangrijke vervolgstap is dat de ambtelijke organisatie in Halderberge ook vertrouwd raakt met het panel. Er is tijd nodig om feeling te krijgen met het instrument. Wanneer is het zinvol is om er gebruik van te maken en hoe kan je een panel met effect inzetten? Ook hierin kan Citisens een rol spelen, om te beginnen door een selecte groep betrokkenen te trainen, en, niet te vergeten: enthousiasme los te maken over de potentie van een panel.

De meerwaarde van een digitaal inwonerspanel

Een vast panel biedt in veel situaties niet de meedenk- of meedoekracht die een gemeente zoekt. Bijvoorbeeld: als je wilt weten hoe bewoners van een specifieke kern de verkeersveiligheid ervaren, dan wil je graag hún mening horen. Om dit mogelijk te maken regelt Citisens themagerichte inwonerspanels in waarbij doel van het onderzoek en doelgroep zorgvuldig worden gematcht. Het maken van een selectie kan op basis van indicatoren als sociologisch profiel of de woonlocatie. Bovendien beheren we het inwonerspanel actief door regelmaat aan te brengen in bevragingen en door nieuwe panelleden te werven middels campagnes.

Volgende case: De beste burgemeester voor tientallen gemeenten Of lees meer over betrokkenheid: 8 profielen kennis of de tool