Eén team, één taak; aan de slag als communicatieadviseur.

Van teams communicatie wordt vaak veel gevraagd. Er spelen grote en gevoelige dossiers zoals het woningentekort, corona en de opvang van vluchtelingen. En, steeds vaker hebben deze teams ook een rol bij inwonerparticipatie. Het is nog lastiger om aan de vraag te voldoen als, om welke reden dan ook, collega’s er even niet zijn. De gemeente Nieuwegein vroeg Citisens daarom om tijdelijk bij te springen. Aan collega Inge de vraag om lopende zaken over te nemen en specifiek mee te werken aan heldere communicatie binnen het sociaal domein en over corona. Later kwamen daar ook andere thema’s bij, zoals de gemeenteraadsverkiezingen, gebiedsontwikkeling en de opvang van vluchtelingen.  

 

De rijdende trein… 

Als interim professional is het belangrijk dat je snel je weg binnen de ambtelijke organisatie weet te vinden, en wat al gedaan is, maar ook waar kansen liggen. En, dat je tegelijkertijd je frisse, kritische blik niet verliest. Dat is nodig om jouw collega’s het beste te kunnen helpen en adviseren. Wat hierbij helpt is onze ervaringen bij andere gemeenten en kennis van de Citisens betrokkenheidsprofielen. Zo kun je als externe vaak makkelijker dingen in beweging brengen of vragen stellen. En dat vragen stellen begint altijd bij het doel. Want, goede communicatie kan niet zonder een helder doel afgestemd op de juiste doelgroep. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het lang niet altijd.  

Door aan het begin de goede vragen te stellen, konden we op de rijdende trein springen en met het team de communicatiestrategieën en -plannen scherp neerzetten. Het resultaat? Een uitgewerkte wijkgerichte communicatiestrategie, heldere communicatieplannen rondom corona, de opvang van vluchtelingen en de promotie van een activiteitenprogramma voor jongeren. En, als kers op de taart, inwoners die betrokken waren bij de bouwontwikkelingen in hun wijk. 

Volgende case: Nieuw inwonerpanel gemeente Voorne aan Zee Of lees meer over interim kennis of de tool