'Maak een keuze: mijn burgemeester praat tot er draagvlak is of mijn burgemeester onderneemt snel actie.’ Met bijvoorbeeld deze stelling geven inwoners aan hoe hun ideale burgemeester eruit ziet. Bij steeds meer vertrouwenscommissies leeft de wens inwoners in een vroeg stadium te betrekken bij het benoemingsproces. Als je het doet, doe het dan goed. Met de tool MijnBurgemeester geeft Citisens daar gericht invulling aan. 

Inwoners betrekken bij de zoektocht

Citisens ontwierp de MijnBurgemeester-tool, die unieke input levert voor de profielschets van een nieuwe burgemeester. Met de antwoorden van inwoners op tien stellingen kunnen we in de analyse een vertaling maken naar het type burgemeester dat volgens inwoners gewenst is, zodat de vertrouwenscommissie hiermee eenvoudig aan de slag kan. 

Voorzitter van de vertrouwenscommissie Hoogeveen, gemeenteraadslid Hilma Hooijer: ‘De burgemeester is van iedereen. Logisch ook, dat iedereen dan moet kunnen meedenken!’ 

In Hoogeveen ging dat zo

De gemeenteraad van Hoogeveen wilde álle inwoners de kans geven mee te denken over de nieuwe burgemeester. Inwoners konden laagdrempelig meedenken door de online MijnBurgemeester-tool in te vullen. Om zoveel mogelijk inwoners te bereiken, werd onder andere een online campagne op Facebook, Instagram en AD.nl, Dagblad van het Noorden en NU.nl ingezet. Wie liever een papieren vragenlijst invulde, kon terecht bij dorps- en buurthuizen, de bibliotheek, het Raadhuis en andere locaties. Daar was de vragenlijst verkrijgbaar en stonden de stembussen klaar om de ingevulde vragenlijsten in achter te laten. Ook in de lokale krant werd de vragenlijst paginagroot afgedrukt. Mensen met een visuele beperking of problemen met lezen, konden telefonisch terecht bij onze onderzoekers om samen de vragenlijst in te vullen. 

 

Volgende case: Hoe krijgen we Arnhemmers weer naar de stembus? Of lees meer over mijnburgemeester kennis of de tool