Dé inwoner bestaat niet. Mensen hebben verschillende opvattingen en verschillende voorkeuren. Met de Citisens betrokkenheidsprofielen heeft u in één oogopslag zicht op de participatie- en communicatiestijlen van uw inwoners. Zo kunt u voor ieder gebied of doelgroep een aanpak maken op maat die past bij de mensen om wie het gaat.

Over de betrokkenheidsprofielen

De Citisens betrokkenheidsprofielen zijn speciaal ontwikkeld voor gemeenten. Op basis van big data onderscheidt het model acht groepen inwoners die van elkaar verschillen in vertrouwen in de overheid en algemene betrokkenheid. Voor iedere groep is een betrokkenheidsprofiel opgesteld. Hiervoor hebben we sociaal-demografische kenmerken zoals leeftijd, opleidingsniveau en welstand uit gerenommeerde bronnen gecombineerd met eigen onderzoeksdata over betrokkenheid van inwoners bij de eigen leefomgeving, hun vertrouwen in instituties, participatiegedrag en communicatievoorkeuren. Zo krijgt iedere groep een gezicht: van Idealistische Globalisten en Gehaaste Gezinnen tot Bescheiden Grijzen.

Inzicht tot op straatniveau

Doordat onze landelijk dekkende database kennen we het betrokkenheidsprofiel van alle postcodes Nederland. Hierdoor is het mogelijk om de samenstelling van groepen inwoners waar je als gemeente mee te maken hebt in een bepaald gebied helder in beeld te brengen. Onze database wordt jaarlijks geactualiseerd en tweejaarlijks voeren we het "Staat van Betrokkenheid" onderzoek uit. Lees meer over ons laatste onderzoek in de whitepaper.

Verdieping op maatschappelijke vraagstukken

In aanvulling op de betrokkenheidsanalyse, ontwikkelt Citisens themadossiers. Dit doen wij door het Citisenspanel, dat bestaat uit ruim 75.000 Nederlanders, doorlopend te bevragen op grote thema’s binnen de lokale context. Hiermee verrijken wij de betrokkenheidsprofielen met inzicht in de houding ten opzichte van het thema, daadwerkelijk gedrag en motieven en belemmeringen om te participeren. Hoe kijken de verschillende groepen bijvoorbeeld aan tegen duurzaamheid en de energietransitie? Welke argumenten hebben zin? Welke prikkel is nodig om hen tot actie aan te zetten?

De één protesteert, de ander investeert en weer anderen zijn actief betrokken of hebben amper van de warmtetransitie gehoord. Dat vraagt om communicatie op maat.

Thema’s waar wij verdieping op bieden zijn:

  • Energie- en warmtetransitie  
  • Voorkeuren leefomgeving
  • Veiligheid
  • Politiek en democratie

Meer over de 8 betrokkenheidsprofielen

kennis of cases

Uitgelichte cases