Begin januari 2021 voerden we twee onderzoeken parallel naast elkaar uit over duurzaamheid en klimaatverandering. Want, met het Klimaatakkoord van Parijs moet Nederland flinke stappen gaan ondernemen om in 2050 95% minder CO2 uit te stoten. En hoewel gemeenten vaak druk bezig zijn met het opstellen van Transitievisies Warmte en Regionale Energie Strategieën zijn het de inwoners die hier het meeste van zullen merken. In dit artikel en bijgevoegde infographic laten we graag een aantal resultaten zien uit deze onderzoeken – representatief voor Nederland, met in totaal bijna 6000 invullers. Deze resultaten vergelijken we met eerder onderzoek uit 2019 over dezelfde onderwerpen, én schetsen we een trend. Met als belangrijkste vraag: Hoe kijken Nederlanders naar duurzaamheid en klimaatverandering in 2021?

Belang van duurzame keuzes

Van de 5966 invullers vindt het overgrote deel het belangrijk dat er meer aandacht is voor duurzaamheid en milieu (88%). Daarnaast maken Nederlanders zich zorgen over klimaatverandering (82%) en vinden zij het belangrijk om duurzame keuzes te maken in hun leven (85%).

nieuw Diagram 1 desktop Duurzame keuzes crisis
Diagram 1 mobiel Duurzame keuzes crisis

De infographic gaat verder in op de verschillen tussen de betrokkenheidsprofielen en de veranderingen te opzichte van 2019. Enkele opvallende zaken: 

  • Honkvaste Buurtbewoners maken de grootste groei door: ze zijn duurzaamheid belangrijker gaan vinden
  • Zelfbewuste Aanpakkers en Geïnformeerde Gezinsdrukte zijn het minst bereid hun levensstijl aan te passen om klimaatverandering tegen te gaan
  • Kritische Vernieuwers en Stadse Nomaden beschermen liever het klimaat dan de economie. Ook in 2021 hebben deze profielen klimaat en duurzaamheid hoog in het vaandel staan

De invloed van corona op het klimaat

Het afgelopen coronajaar heeft ook invloed gehad op het klimaat en de dialoog rondom verduurzamen. Het publieke debat verschoof: van een discussie over stikstof naar persconferenties en hulppakketten om ondernemingen en cultuurinstellingen boven water te houden. Dit is ook terug te zien in het onderzoek: zo geeft 37% van de invullers aan dat het beschermen van de Nederlandse economie tijdens de coronacrisis voorrang heeft op het behalen van de klimaatdoelen, een bijna gelijk percentage (40%) geeft aan het hier niet mee eens te zijn. Toch heeft de coronacrisis ook gezorgd voor meer bewustwording onder Nederlanders: ruim driekwart van de invullers geeft aan dat de uitbraak van het coronavirus hen heeft laten inzien dat een gedragsverandering nodig is om de natuur in de toekomst beter te beschermen.

 

Staaf 1 desktop Duurzame keuzes crisis
Staaf 1 mobiel Duurzame keuzes crisis

 

Dit veranderende sentiment is ook terug te zien in het gedrag van Nederlanders. Zo heeft ruim de helft (57%) van de invullers in 2020 duurzame maatregelen genomen in en om het huis. Deze maatregelen variëren van kleine aanpassingen zoals het lager zetten van de thermostaat (54%) en korter douchen (45%), tot het afnemen van groene energie (54%) en het isoleren van de woning (35%). Opvallend is ook dat van de groep Nederlanders die aangaf geen maatregelen te hebben genomen het afgelopen jaar, 59% aangeeft deze al eerder te hebben genomen (dus vóór 2020). Extra mooi nieuws dus! 

Ook laat het onderzoek zien wat redenen van Nederlanders zijn om duurzaam te leven. Driekwart van de Nederlanders neemt duurzame maatregelen aan de eigen woning om een betere wereld achter te laten voor volgende generaties. Daarnaast geeft ruim twee derde aan duurzaam te leven met als doel een schonere leefomgeving. 

Verticaal staaf desktop Duurzame keuzes crisis
Verticaal staaf mobiel Duurzame keuzes crisis

Doorpraten over hoe jouw gemeente inwoners kan betrekken bij de energie- en warmtetransitie? Neem dan contact met ons op via hallo@citisens.nl. 

Download ook de bijgevoegde infographic van het onderzoek. Hierin staan meer details, onder andere over de verschillen die er gevonden zijn tussen de betrokkenheidsprofielen. 

Volgend artikel: Zó kies je de juiste stemhulp Of lees meer over betrokkenheid: 8 profielen kennis of de tool