Gasunie werkt aan de realisatie van WarmtelinQ. Deze warmtetransportleiding van Rijswijk naar Leiden doorkruist het grondgebied van 10 verschillende gemeenten in Zuid-Holland en raakt inwoners, maatschappelijke stakeholders en gemeentebesturen. WarmtelinQ en provincie Zuid-Holland hebben de wens om al deze verschillende groepen actief en vroegtijdig betrekken bij, en te informeren over dit proces. Om inzicht te verkrijgen in manieren waarop belanghebbenden betrokken willen worden bij dit project heeft Citisens een onderzoek uitgezet onder inwoners van de tien gemeenten die mogelijk te maken krijgen met WarmtelinQ.

Veel energie in Nederland wordt gebruikt voor het verwarmen van woningen. Deze warmte komt op dit moment grotendeels uit fossiele bronnen, met name aardgas. In Nederland is afgesproken om in 2050 bijna 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen te verwarmen zonder aardgas. Hier zijn alternatieve oplossingen voor nodig. Eén van de manieren om woningen te verwarmen is door middel van een warmtenet. Gasunie wil WarmtelinQ aanleggen, een ondergrondse regionale warmtetransportleiding waarmee restwarmte van bedrijven uit de Rotterdamse haven kan worden getransporteerd door de provincie Zuid-Holland. Lokale warmtenetten kunnen op deze leiding worden aangesloten, waarmee ongeveer 120.000 woningen en bedrijven in Zuid-Holland verwarmd kunnen worden.

In maart en april 2022 heeft Citisens in opdracht van Gasunie een onderzoek uitgezet onder inwoners van tien gemeenten in Zuid-Holland: Den Haag, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. Deze gemeenten liggen langs de verwachte route van WarmtelinQ.

Het onderzoek had meerdere doelen, naast het ophalen van de mening van inwoners over WarmtelinQ is het ingezet als een communicatiemiddel. Voor veel inwoners was dit de eerste keer dat ze in aanraking kwamen met informatie over dit project. Om deze reden bevatte de vragenlijst ook meerdere informatieve onderdelen. Ook is er een sterke focus gelegd op toekomstige betrokkenheid: willen invullers betrokken blijven bij het project? En op welke manier ontvangen ze graag informatie?

Uiteindelijk gaven 2.336 inwoners uit de tien gemeenten hun mening over de aanleg van WarmtelinQ. Deelnemers beoordeelden het onderzoek gemiddeld met een 8.0. Ook zijn er contactgegevens verzameld voor toekomstige betrokkenheid:

  • 1.478 mensen gaven aan bericht te willen ontvangen om te reageren op documenten provincie;
  • 1.454 mensen worden graag uitgenodigd voor een webinar;
  • 1.059 mensen ontvangen graag een digitale nieuwsbrief;
  • 77 mensen gaven aan persoonlijk contact met Gasunie of de provincie te willen;
  • 329 mensen ontvingen graag een uitnodiging voor een bewonersbijeenkomst;
  • 346 mensen doen graag nogmaals mee aan een online enquête;
  • 244 mensen worden graag lid van een bewonerspanel of klankbordgroep.

 

**

"De toegevoegde waarde van een inwonersconsultatie vroeg in een participatieproces wordt met dit traject van WarmtelinQ weer duidelijk. Inwoners tijdig informeren en betrekken: dat is waar het om gaat."

Machteld Beekhuis, participatiestrateeg bij Citisens

 

Volgende case: Interim communicatieadviseur in Nieuwegein Of lees meer over inwonersconsultaties kennis of de tool