Eerst participatie, dan pas een plan! Dat is de werkwijze van Citisens bij participatietrajecten. De afgelopen jaren hielpen wij meer dan 100 verschillende gemeenten, provincies, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars om te komen tot een gedragen plan waarbij de verschillende betrokkenen samenwerken voor een prettige en toekomstbestendige leefomgeving.

Vroegtijdig betrekken

Doordat wij omwonenden en andere stakeholders vroegtijdig betrekken bij de ontwikkelingen zorgen we voor meer draagvlak, betere plannen en uiteindelijk een efficiëntere doorlooptijd van trajecten. Hoe we dat doen? In de basis doordat we een traject altijd starten met het ophalen van inzichten. We onderzoeken welke opvattingen, zorgen, motieven en belemmeringen mensen hebben. Ook vragen we mensen hoe zij zelf in de toekomst betrokken willen worden. Op welke momenten en op welke manier? Zo maken we een plan dat past bij het gebied waar het om gaat. Met behulp van de Citisens betrokkenheidsprofielen kunnen we vervolgens gedurende een traject precies monitoren of we een representatieve groep mensen spreken en voldoende oog hebben voor de zwijgende meerderheid.

Ondersteuning van A-Z

Wij werken met een multidisciplinair team van analisten, onderzoekers, gedragswetenschappers en communicatie- en participatiespecialisten. Zo bieden we ondersteuning op allerlei niveaus: van het opstellen van participatiebeleid tot het uitvoeren van een flitspeiling, en van inzicht in hoe verschillende groepen mensen betrokken willen worden met de Citisens betrokkenheidsprofielen tot het faciliteren van een goede (online) dialoog.

Onze aanpak

Bij participatietrajecten werken we met de volgende aanpak:

1. Inzicht & plan 

Samen kijken we goed naar de kaders bij het project. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden? We zetten in op duidelijkheid over het proces omdat we weten dat daar de eerste winst gemaakt kan worden in de dialoog met belanghebbenden, maar ook waar het meeste te verliezen valt. Als mensen ontevreden zijn over het participatieproces gaat dit immers vrijwel altijd over onduidelijkheid over het proces en de informatievoorzienig, en slechts zelden over de uitkomst.

Met een stakeholdersscan bepalen we wie de ontwikkeling raakt en welk belang en invloed de verschillende stakeholders hebben. Ook brengen we de participatie- en communicatievoorkeuren van bijvoorbeeld omwonenden in kaart. We baseren ons op de betrokkenheidsprofielen. We eindigen met een bondig participatie- en communicatieplan.

2. Start participatie 

Met een online consultatie informeren we de omgeving over de voorgenomen plannen, halen we knelpunten op en vragen we hoe deelnemers verder op de hoogte gehouden willen worden. Uit ervaring weten we dat de omgeving deze manier van participeren met een 8 of hoger waardeert. Bovendien maken we zo aantoonbaar dat we de omgeving breed betrekken.

3. Uitvoering 

Deze fase betreft de daadwerkelijke uitvoering van de communicatie en participatie. Denk aan het ontwikkelen van middelen (website, nieuwsbrieven) en begeleiden van (online) bijeenkomsten. 

Op deze manier kunnen wij u compleet ontzorgen bij de communicatie en participatie én helpen wij bij het meenemen van de gemeente(raad). Onze collega’s werken dagelijks als adviseurs voor het lokaal openbaar bestuur. Dat maakt dat wij ook goed weten hoe de gemeentelijke besluitvorming werkt.

Uiteraard kunnen wij ook helpen bij specifieke onderdelen. Denk daarbij aan het verzorgen van een inwonerenquête, het faciliteren van een bijeenkomst, het maken van een stakeholderanalyse, maar ook de begeleiding van tenderaanvragen waarbij participatie één van de eisen is.

Luistertip

Aflevering 4 van de ParticiPodcast gaat over participatie onder de Omgevingswet: gaat de omgevingswet eigenlijk zorgen voor betere participatie? 

Waarmee kunnen we jou helpen?

Neem contact op met Anne van de Meerakker via 06-47871895 of mail naar anne@citisens.nl

 

Meer over participatie

kennis of cases

Producten participatie

Uitgelichte cases