Projectontwikkelaar Prosperity heeft plannen om het grijze bedrijventerrein aan de Korte Noorderweg in Hilversum te transformeren tot het Geuzenpark. Een aantrekkelijk en toegankelijk woon- en werkgebied in het groen. Op deze binnenstedelijke locatie moeten ruim 300 woningen worden gerealiseerd. Dat zorgt voor vragen en zorgen van omwonenden. “Begrijpelijk, want hun directe woonomgeving wordt hierdoor aangepast. Mensen vragen zich af wat de ontwikkeling doet met hun uitzicht en of de verkeersituatie drastisch verandert“, aldus participatieadviseur Machteld Beekhuis.

Daarom was het belangrijk om goed met de directe omgeving in contact te zijn en hebben we een intensief participatietraject doorlopen. Hierbij hebben we rekening gehouden met het type inwoners in de wijk. Veel groepsgesprekken (in klein comité), maar ook veel mogelijkheden om online mee te praten.

Inrichten van participatie

We zijn gestart met een wandeling door het gebied met ongeveer 20 direct omwonenden. Zo konden we kennismaken en konden buurtbewoners hun eerste zorgen en ideeën met ons delen. Om ook de mening van mensen te horen die zich minder snel laten horen, omdat ze bijvoorbeeld verder weg wonen of geen directe grote zorgen hebben maar wel graag meedenken hebben we een online inwonersconsultatie uitgezet. Bijna 200 mensen gaven hun mening via deze vragenlijst. Om mensen uit te nodigen voor deze enquête hebben we ansichtkaarten bij de buurtbewoners door de bus gedaan. Uiteraard hebben we ook online campagne gevoerd voor de enquête.

Tijdens verschillende bewonersavonden (online en fysiek) zijn we in gesprek gegaan met grote groepen inwoners. Maar er is ook intensief met een klankbordgroep van omwonenden gesproken. De intentie was steeds om zorgvuldig naar hen te luisteren, uit te leggen waarom we iets deden en de plannen waar nodig en mogelijk aan te passen.

Bron: Beelden zijn van Rijnboutt. Dit zijn stedenbouwkundig beelden, geen definitieve ontwerpen.

 

Bij het inrichten van het participatietraject is rekening gehouden met de verschillende betrokkenheidsprofielen in de buurt. De keuze voor een mix aan middelen is mede hierop bepaald. Zo konden inwoners meedenken op een manier die bij hen past wat zorgde voor input uit veel verschillende invalshoeken. Deze input is door de ontwikkelaar vervolgens meegenomen bij het verder ontwikkelen van de plannen.

Volgende case: Crisiscommunicatie gemeente Rheden Of lees meer over kennis of de tool