Cursus Vergroot betrokkenheid

Inwoners betrekken bij veranderingen in hun leefomgeving? Renée en Laura leren je hoe je inwonersprofielen slim combineert met laagdrempelige participatietools. Doe je mee?

Betrokkenheid: 8 profielen

Dé inwoner bestaat niet. Mensen hebben verschillende opvattingen en verschillende voorkeuren.

Klimaat & energie

Inwoners duurzaam betrekken bij de warmtetransitie, de opwek van duurzame energie, duurzame maatregelen en klimaatadaptatie.

Inwonersconsultatie omgevingsvisie

De nieuwe Omgevingswet komt eraan. Daarvoor moeten alle gemeenten een omgevingsvisie opstellen. Input van inwoners is hierbij essentieel.

5 lessen uit de praktijk van aardgasvrij

Wat doe je met de vereiste participatie bij de warmtetransitie als je álle inwoners en stakeholders wilt bereiken? 

Leefomgeving

Met onze aanpak bereiken we tot 98% van de huishoudens in een bepaald gebied. 

Inwonersconsultaties

De meest laagdrempelige manier om te participeren én direct een infrastructuur voor toekomstige communicatie.