Online cursus: inwoners betrekken met de Citisensmethode

In deze 8-weekse cursus leer je alles over de betrokkenheidsprofielen, en stel je op basis van jouw nieuwe inzichten een participatieplan op.

Betrokkenheid: 8 profielen

Dé inwoner bestaat niet. Mensen hebben verschillende opvattingen en verschillende voorkeuren.

Klimaat & energie

Inwoners duurzaam betrekken de warmtetransitie, de opwek van duurzame energie, duurzame maatregelen en klimaatadaptatie.

Een omgevingsvisie maak je samen

De nieuwe Omgevingswet komt eraan. Dat betekent dat alle Nederlandse gemeenten een omgevingsvisie op moeten stellen. Input van inwoners is hierbij essentieel.

Druk met je gezin? Liefst online betrekken!

Van de onderzochte profielen hebben vooral ‘Honkvaste Buurtbewoners’ en ‘Geïnformeerde Gezinsdrukte’ een voorkeur voor het online kanaal. Dit zijn ook de twee groepen met goed...

Monitor geeft sturing aan corona-communicatie Wijk bij Duurstede

Grip houden in crisistijden, hoe doe je dat? Gemeenten gebruiken allerlei communicatiemiddelen om mensen te bewegen zich aan de coronamaatregelen te houden. Maar welke zijn ef...