De Burgerpeiling, een gevalideerde onderzoeksmethode die haar meerwaarde reeds heeft bewezen in de praktijk. En toch denken we dat het nóg beter kan: elk onderzoek mag je zien als waardevolle interactie tussen gemeente en inwoners. We helpen gemeenten dan ook graag met die bril naar ook dit – relatief standaard – onderzoeksproduct te kijken.

No worries! Als onderzoeksbureau volgen wij de richtlijnen voor Burgerpeilingen opgesteld door het Kwaliteitsinstituut VNG Realisatie. Gemeenten hebben zo de waarborg dat de peiling deskundig is opgezet en hun resultaten kunnen worden aangeleverd bij Waarstaatjegemeente.nl. Maar we doen dat wel met de beste combinatie van betrouwbaarheid, representativiteit en een goede respons, bijvoorbeeld in Halderberge.

Betrokken Halderberge

Alle 14.333 huishoudens in gemeente Halderberge ontvingen een ansichtkaart in de bus met de uitnodiging hun mening te geven.

1.440 inwoners (6%) lieten tijdens de Burgerpeiling via BetrokkenHalderberge.nl van zich horen. Met een presentatie en rapportage deed Citisens verslag aan college en MT.rapportage deed Citisens verslag aan college en MT.

Resultaten duiden

Om de resultaten in perspectief te kunnen plaatsen, werd een aanvullende analyse gedraaid aan de hand van de betrokkenheidsprofielen van Citisens. Dit model focust op vertrouwen en betrokkenheid. Niet alleen kon de gemeente Halderberge hiermee de resultaten van de Burgerpeiling verder duiden, ook kan het helpen bij het bepalen van de aanvliegroute voor verbeterpunten.

Op een aantal punten bevestigen de uitkomsten dat de huidige prioriteiten van de gemeente, zoals groen- en wegenonderhoud, de juiste zijn. Op een aantal andere punten kan, op basis van deze uitkomsten, nog sterker worden ingezet.

Inwoners serieus nemen

Gemeente Halderberge vond het belangrijk serieus om te gaan met suggesties die inwoners hen aanreikten via de vragenlijst. Daarom deden onze onderzoekers een verdiepende analyse op de vraag: “Welke ideeën en initiatieven wilt u aan de gemeente meegeven?” Inwoners vinden het belangrijk dat er geïnventariseerd wordt wat hulpbehoevenden nodig hebben. Maar ook het openbaar groen vormde een belangrijk onderdeel van de feedback.

Inwoners die de tijd nemen om je van feedback te voorzien, wil je serieus nemen. De gemeente besloot daarom niet alleen een linkje naar de onderzoeksresultaten te delen, maar ook een eigen reflectie op de resultaten te geven. Daarmee kregen inwoners een eerlijke en transparante weergave van wat er op basis van de uitkomsten gaat gebeuren. Én een uitnodiging om verder mee te blijven denken. Want de aandacht voor de Burgerpeiling wil je natuurlijk meenemen naar een volgende keer.

Volgende case: Centrumplan Zuidlaren mét draagvlak Of lees meer over burgerpeiling kennis of de tool