Nederlanders gooien te veel weg. De hoeveelheid afval is voor veel gemeenten een groot probleem. De eerste stap daarin is meer gescheiden afval inzamelen en grondstoffen hergebruiken. De pijlen richten zich onder meer op textielafval. Amsterdam wilde inzicht in hoe verschillende groepen omgaan met oud textiel om daarna met gerichte communicatie de inzameling van textiel te verbeteren.

De gemeente Amsterdam wil niet alleen minder afval, de stad wil zelfs een afvalvrije stad zijn in 2050. Textiel is één van de afvalsoorten waar veel winst te behalen is als het gaat om gescheiden inzamelen en hergebruik. Om effectief te werken aan gedragsverandering is eerst inzicht nodig. Hoe kijken Amsterdammers naar textiel? En gunnen ze hun oude textiel een tweede leven?

Er zijn vier doelgroepen gemaakt op basis van textielprofielen. Er zijn 382 Amsterdammers bevraagd. Mensen zijn op straat bevraagd en er was een online campagne via de sociale media-kanalen van de gemeente en via NU.nl.

Textielprofielen

Om deze vragen te beantwoorden, hebben we onderzoek uitgevoerd. Naast algemene inzichten in het gedrag en de houding van inwoners, is een doelgroepenanalyse gemaakt. Op basis van de antwoorden konden we verschillende textielprofielen definiëren die vertellen hoe mensen omgaan met oud en overbodig textiel. Met de gemeente definieerden we welke kenmerken daarin relevant zijn. Dit bleek een combinatie te zijn van demografische kenmerken (leeftijd, huishoudsamenstelling) en variabelen die iets zeiden over omgang met oud textiel (zoals hoeveelheid textiel die ze over hadden, ondersteuning van gemeente, et cetera).

Informatie ophalen én delen

In een clusteranalyse zijn respondenten ingedeeld in vier doelgroepen (clusters). Elke doelgroep gaat anders om met hun oude textiel, zo maakt de één vooral gebruik van een textielcontainer, terwijl een ander zijn textiel liever naar de kringloopwinkel brengt. Voor elke groep is aangegeven wat ze belangrijk vinden rondom het hergebruik van textiel en hoe de gemeente hen kan bereiken. Op basis van deze uitkomsten scherpt de gemeente het communicatiebeleid rondom de inzameling van textiel verder aan.

Het onderzoek is niet alleen gebruikt om informatie van inwoners op te halen. In het onderzoek is ook informatie met inwoners gedeeld: de reden waarom kleding in de textielbak in een plastic zak moet en wat er in de textielbak mag. Daarnaast was het eindscherm van de vragenlijst afhankelijk van de antwoorden die respondenten in de vragenlijst hadden gegeven. Zo kregen inwoners die niet wisten waar de textielcontainers staan hier informatie over in het eindscherm.

Waarom een aparte segmentatie soms loont

Bij sommige onderwerpen in de gemeente is de relatie met betrokkenheid tot de directe of indirecte omgeving beperkt. Zo ook in dit onderzoek. Het loont dan om een aparte segmentatie te maken op basis van kenmerken die daarin relevant zijn. Op die manier is het mogelijk, in combinatie met communicatievoorkeuren uit de betrokkenheidsprofielen, een gerichte communicatiestrategie te voeren op een onderwerp dat niet direct met betrokkenheid te maken heeft.

Volgende case: Goed beslagen ten ijs in het gesprek over vuurwerk Of lees meer over inwonersconsultaties kennis of de tool