De Knowledge Mile is het innovatiedistrict van Amsterdam. Met haar 30.000 buurtbewoners, 60.000 studenten en 200 bedrijven is zij uniek in de wereld. Een van de ambities is het Knowledge Mile Park, Citisens schreef de participatieaanpak voor dit mooie initiatief.

Participatieaanpak Knowledge Mile Park

De Knowledge Mile is het innovatiedistrict van Amsterdam en heeft de ambitie om dit gebied samen met buurtbewoners, bedrijven en kennisinstellingen te transformeren naar Knowledge Mile Park; dé groene stadsstraat van de toekomst. Om daar te komen is een betrokken omgeving onmisbaar. De gemeente Amsterdam vroeg ons een participatieaanpak te schrijven en te adviseren hoe de verschillende doelgroepen een bijdrage kunnen leveren aan vergroening op een manier die bij hem of haar past.

89% van de inwoners en gebruikers vindt een leefomgeving met veel groen belangrijk, 84% van hen hecht belang aan het streven naar een zo duurzaam mogelijke leefomgeving en 64% wil actief bijdragen aan de vergroening en verduurzaming van de straat.

Hoe realiseren we samen Knowledge Mile Park?

Het doel van Knowledge Mile Park is om samen met inwoners en organisaties uit het gebied, een groene stadsstraat te realiseren. Hoe? Door het aanleggen van groene gevels, daktuinen, terrassen en het vergroenen van de openbare ruimte. De wens is een betrokken omgeving, waarbij iedereen – van huurder tot ondernemer en van huiseigenaar tot student – een bijdrage kan leveren. Citisens schreef een innovatieve participatieaanpak rekening houdend met de verschillende doelgroepen.

Inventarisatie wensen en belangen

We zijn gestart met een strategische analyse van het gebied. Hoe ziet de groep inwoners eruit? Welke thema’s spreken hen aan? Op welke manier willen zij betrokken worden bij dit onderwerp? En hoe zit dat met ondernemers en organisaties? Na analyse van de aanwezige betrokkenheidsprofielen in het gebied blijkt de groep Kritische Vernieuwers dominant. Een kleiner deel van de inwoners valt binnen de groepen Stadse Nomaden en Eigengereide Digitalen. Deze groepen laten verschillende voorkeuren zien als het gaat om participeren en manieren waarop ze benaderd willen worden.

Dit inzicht leidde tot een online consultatie via een open link. De promotie verliep via een locatiegerichte campagnes op NU.nl, TMG, Facebook, Instagram en interne kanalen van Knowledge Mile. De consultatie is gehouden onder inwoners en bezoekers van het gebied (onder meer werknemers, winkelend publiek, horecabezoekers en studenten). Onderwerpen die we voorgelegd hebben: de bekendheid van Knowledge Mile Park, het draagvlak voor vergroening en de bereidheid om hier zelf een bijdrage aan te leveren. Wat blijkt? Actief bijdragen aan een beter klimaat is voor 65% van de deelnemers een reden om te participeren en 87% geeft aan positief te staan tegenover het initiatief om de omgeving te vergroenen en verduurzamen.

Vanuit verdiepende gesprekken en een online consultatie onder ondernemers weten we dat er veel belang wordt gehecht aan vergroening en verduurzaming, zowel binnen de eigen organisatie als het gehele gebied. Ondernemers zien vergroening als oplossing voor de heersende onvrede over de huidige uitstraling van het gebied. De organisaties delen hiernaast graag hun kennis, bijvoorbeeld via ambassadeurschap. En er is behoefte aan concrete acties; een stappenplan.

Aanvullend vond er een expertsessie plaats met professionals op het gebied van onderhoud en beheer om in kaart te brengen hoe de gemeente het beheer van groen geregeld heeft, op welke punten Knowledge Mile Park daarin verschilt en welke knelpunten zij verwachten met betrekking tot de participatie van betrokkenen.

Van bouwstenen naar participatie-aanpak

De verkregen inzichten uit de analyse hebben we vertaald naar strategische uitgangspunten. Van belang is een diversiteit aan participatievormen; bijvoorbeeld meedoen versus meedenken en van laagdrempelig online je mening geven tot participeren in uitvoering en beheer. Ook de sociale component is één van de succesfactoren; vergroenen vervlechten met ontmoeten. De eerste zichtbare successen dienen als vliegwiel en ter inspiratie voor toekomstige plannen. Dit geldt ook voor de koplopers (hiermee doelen we op de eerste organisaties die hun panden vergroenen en een rol willen spelen bij de verdere uitrol van het Knowledge Mile Park); zij zijn tenslotte het visitekaartje van het Knowledge Mile Park.

In de participatieaanpak hebben we een stappenplan opgesteld. Daarbij maakten we onderscheid in korte termijn, middellange termijn en lange termijn acties en de verschillende doelgroepen.

Nieuwsgierig? Lees hier de volledige aanpak.

Participatieaanpak Knowledge Mile Park Amsterdam

Onze opdrachtgever aan het woord

"Citisens heeft goed geluisterd naar onze behoeften, ze zijn flexibel tijdens het proces en gericht op het opleveren van een concrete aanpak. Geen luchtfietserij, maar een aanpak waarmee we direct aan de slag kunnen. We werkten samen met een klein projectteam met een diversiteit aan expertises, dat maakte dat we snel konden schakelen. De samenwerking hebben we als erg prettig ervaren en zijn blij met het eindresultaat!"

Carla van der Linden – Projectmanager Knowledge Mile Park

De eerste projecten zijn gerealiseerd!

Samen stap voor stap toewerken naar dé groene stadsstraat van de toekomst. De eerste groenprojecten zijn zichtbaar. Heb je het futuristische en duurzame dak(terras) van Capital C al gezien? Of het állereerste Park om de Hoek: De Ruyschtuin? En loop ook eens langs de prachtige gevelborder op de hoek van de Muiderstraat en Rapenburgerstraat (Baxter Building).

Volgende case: Verdieping op de Halderbergse Burgerpeiling Of lees meer over inwonersconsultaties kennis of de tool