Met het Klimaatakkoord in het achterhoofd is heel Nederland bezig met het maken van verduurzamingsslag. Zo ook de gemeente Nieuwegein. Deze gemeente wil haar inwoners graag helpen om hun eigen woning en buurt te verduurzamen. De grote vragen hierbij zijn: hoe denken inwoners over het thema duurzaamheid? En: welke ondersteuning van de gemeente vinden zij wenselijk? We kwamen erachter met een inwonersconsultatie.

Om inwoners bij het verduurzamingsvraagstuk te betrekken is alleen informatie over wat inwoners belangrijk vinden niet voldoende. Naast dat we in de inwonersconsultatie hebben gevraagd naar de mening van inwoners hebben we het contact-moment met Nieuwegeiners ook voor andere doelen gebruikt. Zo diende het onderzoek bijvoorbeeld ook om met inwoners te communiceren over de mogelijkheden rondom verduurzaming en klimaatadapatie in de gemeente Nieuwegein. Tot slot is het onderzoek gebruikt als startpunt van verdere betrokkenheid en participatie bij het thema duurzaamheid in Nieuwegein. En dat werkt! 

Een inwonersconsultatie kan een prachtig startpunt zijn van structurele participatie, dat laat dit project in Nieuwegein zien:

  • Maar liefst 1235 inwoners uit de gemeente Nieuwegein namen deel aan het onderzoek;
  • 730 inwoners willen vaker hun mening geven over duurzaamheid in de gemeente;
  • 425 inwoners willen graag ingeschreven worden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Nieuwegein over duurzaamheid;
  • 69 inwoners hebben een vraag gesteld aan het duurzaamheidsloket;
  • 57 inwoners die klimaatadaptieve maatregelen hebben genomen en 50 inwoners die energiebesparende maatregelen hebben genomen willen hun ervaringen hierover delen met andere inwoners van Nieuwegein, bijvoorbeeld door in een nieuwsartikel te vertellen wat ze hebben gedaan.

Duurzame keuzes: wel of niet

Mensen uit Nieuwegein vinden het over het algemeen belangrijk om duurzame keuzes te maken in hun dagelijks leven. Bij duurzame keuzes denken ze voornamelijk aan energie besparen of zonnepanelen. Redenen om hun woning te verduurzamen zijn voornamelijk dat (1) het beter is voor het milieu, (2) dat het helpt om prettiger te wonen en (3) om kosten te besparen. De twee grootste redenen om geen maatregelen te nemen waren dat het (1) te veel geldt kost of dat de (2) men in een huurhuis woont.  

Hulp bij maatregelen: erg welkom

Veel invullers zouden graag zien dat de gemeente hen helpt bij het treffen van duurzame maatregelen door informatie over maatregelen te geven, door aanpassingen (deels) te betalen of door een op-maat-gemaakt advies te geven. Hierbij zien we interessante verschillen tussen inwoners. Een deel is op zoek naar een concreet advies, bijvoorbeeld om te achterhalen wat ze in hun eigen woning aan kunnen passen. Voor andere inwoners geldt dat algemene informatie over de mogelijkheden al voldoende is.

Informatie door verschillende eindschermen

Een van de doelen van het onderzoek was het informeren van inwoners over duurzame maatregelen. Hiervoor zijn specifieke eindschermen ingericht n het onderzoek: afhankelijk van de antwoorden die inwoners gaven, kregen zij aan het eind van de vragenlijst specifieke informatie te zien. Bijvoorbeeld als inwoners aangaven interesse te hebben in een duurzaamheidslening, dan werden ze aan het eind doorverwezen naar de gemeentepagina met concrete informatie over deze lening.

Volgende case: Inwoners inschakelen bij (best wel saaie?) bezuinigingen Of lees meer over inwonersconsultaties kennis of de tool