De nieuwe Omgevingswet komt eraan. Dat betekent dat alle Nederlandse gemeenten een omgevingsvisie op moeten stellen. Input van inwoners is hierbij essentieel. Dat vindt Wijk bij Duurstede ook: de gemeente wil zoveel mogelijk inwoners én verschillende groepen inwoners betrekken. Daarom consulteerden we inwoners online en brachten we in kaart welke groepen inwoners de gemeente (tot nu toe) bereikt heeft.

Een omgevingsvisie maak je samen

De gemeente Wijk bij Duurstede is actief aan de slag met het betrekken van inwoners bij de omgevingsvisie voor het stedelijk gebied. Dat hebben zij tot nu toe op verschillende manieren gedaan. Ze organiseerden meedenksessies, ambtenaren interviewden inwoners op straat én Citisens voerde een online inwonersconsultatie uit. Bij deze activiteiten is aan deelnemers hun postcode gevraagd. Met deze postcode-informatie konden we inzichtelijk maken welke inwoners betrokken waren op welk moment.

Uit het analyseren van de postcodegegevens bleek dat alle in Wijk bij Duurstede aanwezige betrokkenheidsprofielen zijn gehoord! Ook kwam er interessante informatie naar voren: zo gaven Gevestigde Beïnvloeders vaak hun mening tijdens de meedenksessies en de inwonersconsultatie, maar zijn zij minder gehoord tijdens de gesprekken op straat. Honkvaste Buurtbewoners zijn juist redelijk vaak op straat gesproken en kwamen weinig naar meedenksessies. Een mooi inzicht voor de gemeente om mee te nemen voor toekomstige participatie.

Een zo groot en divers mogelijk bereik

Ernest Bressers, Strategisch Beleidsadviseur Ruimte, licht de keuze voor een inwonersconsultatie toe: “We waren van plan om meedenksessies en gesprekken op straat te organiseren, maar ik had al het idee dat dat niet voldoende bereik zou opleveren.” Citisens bracht een bezoek aan Wijk bij Duurstede en gaf een training over het betrekken van verschillende groepen inwoners. “Toen wist ik dat we een flyer moesten maken voor iedereen en een enquête moesten uitzetten om meer mensen, en vooral ook meer verschillende mensen te bereiken dan alleen de usual suspects die naar sessies komen.” In totaal namen 798 inwoners deel aan de inwonersconsultatie. “Een heel groot bereik. De inwonersconsultatie zat snel in elkaar en we hebben toch zoveel binnen kunnen halen, dus het bleek voor ons erg effectief”, vindt Bressers.

Positief betrekken, vaker betrekken

Wijk bij Duurstede betrok met deze consultatie inwoners al in een vroeg stadium van de omgevingsvisie. “Wij wilden eerst in kaart brengen wat inwoners belangrijk vinden in hun leefomgeving en ook waar ze trots op zijn”, zegt Bressers. Zo gaven de meeste mensen aan dat zij leefbaarheid en groen/natuur belangrijk vinden. Daarnaast geven inwoners aan trots te zijn op de gezelligheid in de stad en de mooie omgeving. “We hebben veel positieve reacties gekregen, inwoners vinden het heel fijn om gehoord te worden en denken graag mee,” aldus Bressers. Ook gaf ruim 66% van de bevraagde inwoners aan dat de gemeente vaker contact mag zoeken met vragen over de omgevingsvisie. Bressers: “We hebben bevestigd gekregen waar de kwaliteiten en aandachtspunten in de gemeente liggen en weten nu dat die punten breed worden gedragen. Nu moeten we keuzes gaan maken voor in ons plan. Ook daar willen we inwoners weer bij betrekken!”

Bekijk het onderzoeksrapport hier

Volgende case: Hoe bereik je kernen met een eigen identiteit? Of lees meer over betrokkenheid: 8 profielen kennis of de tool