In consultaties van Citisens kunnen inwoners aangeven dat zij vaker betrokken willen worden. Door hun e-mailadres achter te laten kunnen zij voor toekomstige onderzoeken, maar bijvoorbeeld ook voor bijeenkomsten, worden uitgenodigd. En dat werkt!

Zo voerde Citisens in mei 2020 in Nieuwegein een gemeentebrede inwonersconsultatie duurzaamheid en klimaat uit. Naast waardevolle inzichten in motivaties en belemmeringen van inwoners leverde het onderzoek de volgende infrastructuur voor betrokkenheid op:

  • 69 inwoners vragen het lokale duurzaamheidsloket om contact met ze op te nemen
  • 730 mensen geven aan te willen deelnemen in een structureel duurzaamheidspanel
  • 425 mensen schrijven zich direct in voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente over duurzaamheid
  • 870 mensen willen graag op de hoogte worden gebracht van de uitkomsten van het onderzoek.

Ruim 7.500 huishoudens kregen een uitnodiging om hun mening te geven. Daarnaast is een een online campagne uitgezet via sociale media en NU.nl om inwoners te wijzen op het onderzoek.

Volgende case: Inwoners over het bestuurlijk stelsel gemeente Amsterdam Of lees meer over inwonersconsultaties kennis of de tool