Nederland is bezig met misschien wel de grootste verhuizing ooit: de energietransitie. Woningen moeten van het gas af en energie moet duurzaam worden opgewekt. Mensen meekrijgen is een grote uitdaging. Citisens helpt hierbij.

Participatie bij energietrajecten: hoe?

Wij ontwikkelden onze eigen Citisensmethode, waarbij we inwoners op basis van big data segmenteren in acht betrokkenheidsprofielen. Deze big data kunnen we vervolgens heel gericht aanvullen met lokale data door een (online) inwonersconsultatie. Of, als dat beter past, door een flitspeiling, burgerpanel of andere beproefde participatietool. Door onze ruime ervaring met het betrekken van inwoners bij energietrajecten, beschikken wij over de expertise voor de meest effectieve vraagstelling rondom duurzame maatregelen, klimaatmaatregelen, de opwek van duurzame energie en aardgasvrij wonen waarvan wij weten dat ze werken. Met onze campagneaanpak zijn wij bovendien vaak in staat twee derde van de volwassen inwoners van een gemeente te bereiken. We stemmen de kanalen en middelen namelijk af op het participatiegedrag van de verschillende groepen inwoners. 

En dan?

Ons team van data-analisten, participatie- en communicatie-experts en omgevingsmanagers staat te popelen om de inzichten op concrete manier te vertalen naar een plan van aanpak op maat. Zo kunnen gemeenten vervolgens op een duurzame manier inwoners betrekken bij plannen en visies rondom energietrajecten op een manier die bij inwoners past. 

Wat levert dat op?

  • Deze aanpak biedt inzicht in de houding, het gedrag, de drijfveren en belemmeringen van (verschillende groepen) inwoners. Hoe staan inwoners tegenover aardgasvrij wonen? Welke klimaatmaatregelen nemen inwoners zelf al? Wat houdt inwoners tegen om mee te doen?
  • Het onderzoek is communicatie: je maakt je ambities zichtbaar aan inwoners én maakt hen duidelijk dat zij daarbij een cruciale rol spelen. Zo geven invullers van een recent onderzoek naar duurzame opwerk van energie in Horst aan de Maas de gemeente het rapportcijfer 8 voor de wijze waarop de gemeente hen bij het thema betrekt.
  • Een basis voor structurele betrokkenheid. Aan het eind van de eerste participatieronde vragen we of inwoners vaker rondom het betreffende thema betrokken willen worden. Zo geeft in ons laatste onderzoek naar duurzame maatregelen in Nieuwegein 59% van de deelnemers aan vaker mee te willen denken.
  • Een participatie-aanpak op maat. We draaien participatie als het ware om; we vragen inwoners eerst hoe ze betrokken willen worden en stemmen daar onze aanpak op af. Zo ontstaat een aanpak die specifiek is voor het project of gebied.

Citisens biedt een breed scala aan tools én het enthousiasme van een multidisciplinair team om in te zetten bij jouw participatietraject rondom energie en klimaat. Waar kunnen we jou mee helpen? 

 

Dit is het productaanbod