Selecteer privacystatement

MijnStem en Citisens nemen je privacy zeer serieus. Jouw gegevens worden daarom op een veilige manier verwerkt en gebruikt. In dit privacy statement wordt uitgelegd op welke manier met jouw gegevens wordt omgegaan wanneer je gebruik maakt van MijnStem.

MijnStem

MijnStem is een stemhulp van Citisens B.V. (“Citisens”). Citisens is een zusje van Necker van Naem B.V.. Necker van Naem B.V. is al meer dan 15 jaar actief met onderzoek en advies in het lokale, provinciale en landelijke bestuur. Zij is marktleider op het gebied van raadsonderzoek en rekenkameronderzoek. Meer dan 75% van de gemeenteraden is getraind of begeleid door haar adviseurs. 

De technische uitvoering wordt gedaan door iVOX, een Belgisch online-research bureau dat al sinds 2009 meertalige stemhulpen bouwt voor Europa en België, en nu dus ook al enkele jaren voor Nederland.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

Citisens B.V. is verantwoordelijk voor de in dit document beschreven verwerking van persoonsgegevens.

Lunettenbaan 51
3524 GA Utrecht
Telefoon: 030 233 4131
E-mail: info@mijnstem.nl

Verzamelde gegevens

Om MijnStem te laten werken heeft Citisens een aantal gegevens nodig. Jouw antwoorden op de stellingen worden verzameld en opgeslagen, maar zijn zonder nadere gegevens niet herleidbaar naar jou persoonlijk. 

Indien je hiervoor kiest, verzamelt Citisens jouw postcode en e-mailadres. Dit is echter niet verplicht om gebruik te kunnen maken van MijnStem.

Citisens slaat jouw IP-adres niet op.

Doeleinden

De verzamelde gegevens worden gebruikt om:

 • Het gebruik van MijnStem mogelijk te maken.
 • Statistische gegevens op te stellen over het gebruik van de site.
 • MijnStem goed te kunnen beveiligen en te verbeteren.
 • Te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verstrekken van gegevens in het kader van strafrechtelijk onderzoek aan daartoe bevoegde autoriteiten.

Jouw postcode gebruikt Citisens om gemeenten te helpen inwoners beter te betrekken. Jouw postcode helpt daarbij. Gekoppeld aan de sociologische modellenbank van Citisens kan zij inschatten hoe en waarover de mensen in bepaalde wijken willen meedenken. Daarmee adviseert zij gemeenten over hoe ze hun inwoners beter kunnen betrekken. Citisens gebruikt hiervoor geen persoonlijke gegevens. Zij is slechts geïnteresseerd om inzicht te krijgen op wijkniveau.

Het invullen van jouw postcode is niet verplicht. Dus ook zonder jouw postcode achter te laten, kun je het resultatenscherm van de stemhulp bekijken.

Jouw e-mailadres zullen wij vragen voor eventuele deelname aan het panel. E-mailadressen worden overigens in een aparte database opgeslagen zodat er geen enkele koppeling is te maken met jouw antwoorden op de stellingen en/of jouw postcode.

Beveiliging

Citisens heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder: (i) opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups, alsmede (ii) versleuteling van alle gegevens die worden verzonden vanaf jouw computer naar MijnStem en vice versa via een https-verbinding. Dit laatste betekent dat zelfs wanneer iemand de data weet te onderscheppen, het enkel onbruikbare codes zijn.

Ondanks dat Citisens alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

Citisens heeft de software daarnaast uitvoering getest. En hoewel zij ervan overtuigd is dat het een veilig pakket is, sluit zij haar ogen niet voor wat er kan gebeuren en laat zij 24 uur per dag een scan uitvoeren om er zeker van te zijn dat er geen zwakheden ontstaan of iets van buitenaf in haar software gewijzigd wordt. Wil je meer weten over deze scan? Dat kan bij onze partner Guardian360.

Doorgifte aan derden

Alleen personen die door Citisens zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of op te slaan (intern dan wel extern) hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Van hen eisen we dat de vertrouwelijkheid van jouw gegevens wordt gerespecteerd en dat zij voldoende waarborgen bieden ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

Voor het overige zal Citisens jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar haar redelijk oordeel in jouw belang is.

Cookies

Tijdens het invullen van MijnStem wordt je gevraagd antwoord te geven op stellingen. Om deze antwoorden te kunnen verwerken en een stemuitslag op te bouwen plaatsen wij functionele cookies. Dit zijn tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst wanneer je MijnStem bezoekt. De gegevens worden vervolgens versleuteld verstuurd en Citisens slaat geen IP- adressen op.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Sociale netwerken

Op MijnStem zijn buttons opgenomen om website en/of webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook van Facebook, Inc. en Twitter van Twitter, Inc. (“sociale netwerken”). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst op het moment dat je er op klikt. Citisens heeft daarop geen invloed. Wij raden je aan om de privacyverklaring van de sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die de sociale netwerken verzamelen wordt overgebracht naar en door de sociale netwerken opgeslagen op servers in, in geval van Facebook en Twitter, de Verenigde Staten. De sociale netwerken stellen zich te houden aan de daar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Citisens is hiervoor niet verantwoordelijk.

Bewaartermijn

Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van verwerking en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Melding van de gegevens bij de autoriteit persoonsgegevens

Citisens heeft haar gegevensverwerking gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1559991. 

Je rechten met betrekking tot de verzamelde gegevens:

 • Je hebt het recht om te vragen wie er toegang heeft / heeft gehad tot jouw gegevens. Je kunt ons vragen welke gegevens zijn geregistreerd en wie hier toegang toe heeft/heeft gehad. 
 • Je hebt recht op inzage in jouw gegevens. Hiervoor kun je Citisens vragen welke gegevens zijn geregistreerd en waarvoor ze worden gebruikt. 
 • Je hebt het recht om de gegevens die Citisens van jou heeft verzameld, te laten corrigeren, wijzigen of aanvullen indien deze onjuist dan wel onvolledig zijn.
 • Je hebt het recht om minder gegevens door Citisens te laten verwerken.
 • In een aantal wettelijk bepaalde gevallen heb je het recht om jouw gegevens te laten verwijderen door Citisens.
 • Je hebt het recht jouw gegevens bij Citisens op te vragen en over te laten dragen aan derden.
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Citisens.

Alle verzoeken kun je per e-mail sturen naar: info@mijnstem.nl.

Wijziging van het privacy statement

Dit privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van MijnStem. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van MijnStem kunnen leiden tot wijzigingen in het privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. 

Contact

Als je vragen hebt over dit privacy statement, kun je contact met ons opnemen via info@mijnstem.nl.