De gemiddelde Nederlander is goed voor 250 kilo restafval per jaar. De overheid wil de totale afvalproductie terugdringen. Daarvoor moet het aantal kilo’s restafval in 2025 terug naar 30 kilo per persoon. En dat is al snel.

Met afval aan de bak

Welke methode en vorm van inzameling je ook kiest, of het systeem werkt hangt af van de vraag of je de grootste groep inwoners meekrijgt. Een deel is sowieso bereid dat stapje extra te doen voor een groenere wereld. Bij anderen overheerst scepsis. Snappen zij nog wat in welke bak mag? Wat is de juiste prikkel voor mensen om hun afval beter te scheiden?

Inwonersenquête afvalinzameling

Via een inwonersonderzoek krijgt u zicht op hoe tevreden inwoners zijn over de huidige wijze van afvalinzameling en hoe de afvalscheiding volgens hen verbeterd kan worden. Hiermee kan de gemeente handvatten te vinden om de hoeveelheid afval te verkleinen en te zoeken wat inwoners nodig hebben om dat te bereiken.

Open link voor extra bewustwording

De Citisens aanpak bij een dergelijk onderzoek is om te werken met een open link. Dit stelt alle inwoners in de gelegenheid om hun menig te delen. Juist doordat een aanpassing in het afvalbeleid snel als negatief wordt ervaren, is een dergelijk ‘open onderzoek’ belangrijk voor het draagvlak, om inwoners te betrekken bij het afvalprobleem. Onze open link onderzoek zijn representatief, zonder dubbele invullers en volgens de AVG normen omtrent privacy uitgevoerd.

Data-analyse betrokkenheidsprofielen

Een analyse met de betrokkenheidsprofielen levert de informatie om de communicatie op af te stemmen en op maat in te richten. Met de juiste argumenten op de goede plek, en in een toon die aansluit bij de belevingswereld kom je er wél. Hoe eerder hoe beter. Hoe groener hoe goedkoper. Aan de bak dus met betrokkenheid.

Afval-profiler

Een extra onderzoeksoptie is de afval-profiler. Wat dit onderzoek bijzonder maakt is dat het ook inwoners zelf zicht geeft op welk afvalprofiel zij hebben: hoe milieubewust zijn zij ingesteld? Gaan zij voor gemak of moet afval vooral zo min mogelijk kosten? En welke praktische dingen kunnen zij nu al doen om hun afval te verminderen en beter te scheiden? Daarmee levert het onderzoek niet alleen inzichten voor de gemeente op, maar is het ook een tool voor voorlichting en activatie.