In zeer korte tijd de mening van inwoners te weten komen? Een bredere en meer diverse groep inwoners betrekken? Representatieve resultaten tegen een lage prijs?

Dat kan met een flitspeiling of online inwonersconsultatie. Een flitspeiling is een korte vragenlijst die verspreid wordt onder de inwoners van je gemeente via sociale media en online nieuwsplatforms zoals NU.nl. Het is daarmee een zeer geschikt middel om snel te weten te komen hoe inwoners over een bepaald onderwerp, beleid of project denken, welke dilemma’s en risico’s zij zien, om plannen te toetsen of om ideeën op te halen. Een flitspeiling biedt daarmee een waardevolle toevoeging op – of zelfs vervanging van – bijeenkomsten met inwoners.

Uit ons onderzoek onder ruim 16.000 Nederlanders blijkt dat inwoners de voorkeur geven aan een online enquête om mee te denken met de gemeente. Dat geldt voor jong én oud.

Vragen die zich goed lenen voor een flitspeiling:

  • Hoe wilt u afval scheiden?
  • Hoe denkt u over de plannen voor het nieuwe winkelcentrum?
  • Wat vindt u belangrijk bij het aardgasvrij maken van uw woning?
  • Hoe wilt u wonen en werken in de toekomst?
  • Wat vindt u van onze dienstverlening?

Hoe werkt een flitspeiling? In 5 stappen:

  1. Vul het online intakeformulier in;
  2. Wij maken een korte vragenlijst van maximaal 3 minuten (circa 10-15 vragen);
  3. Deze vragenlijst zetten wij uit via sociale media;
  4. Inwoners kunnen het onderzoek 1 week lang invullen.
  5. Het resultaat is een PowerPointrapportage met de gegeven antwoorden, gewogen naar representativiteit en een beknopt advies voor het vervolg.

Inwonersconsultatie of flitspeiling?

Citisens is marktleider op het gebied van online inwonersconsultaties. Het verschil tussen een inwonersconsultatie en een flitspeiling is dat bij flitspeilingen slechts gebruik gemaakt wordt van sociale media om het onderzoek uit te zetten. Bij onze reguliere consultaties bieden wij aanvullende campagnemogelijkheden en houden wij met u een werksessie om tot een vragenlijst te komen. Deze is vaak ook langer en complexer van aard met een meer uitgebreide rapportage. Door de korte vragenlijst en puur een online campagne kan de doorlooptijd van een flitspeiling sterk verkort worden. Tussen de start van de samenwerking en het verkrijgen van de resultaten zit 2 weken.

Meer weten?

Wil je meer weten over flitspeilingen? De eenvoudigste manier is om de offerte-intake in te vullen. Je ontvangt dan van ons geheel vrijblijvend binnen 1 werkdag een offerte passend bij je vraag.