Als je Nederlanders vraagt of er in hun gemeente huisvesting voor vluchtelingen mag komen, zijn ze dan overwegend positief in hun antwoord, of neigen ze naar ‘nee’? En welke voorwaarden stellen zij als hun gemeente (toch) besluit vluchtelingen te huisvesten?

Meningen van inwoners zijn vaak genuanceerd

Citisens onderzocht dit in 2015, 2016, 2018 en 2019 met de draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. In totaal ontvingen wij meer dan 50.000 ingevulde vragenlijsten. Wat bleek: het merendeel van de mensen is voor de huisvesting van vluchtelingen in hun eigen gemeente. Toch is er geen sprake van vast percentage tegenstanders of voorstanders.

Onderzoeksmanager Anne van de Meerakker: “Er is een groep van 60% Nederlanders die altijd voor is, er is een groep van 18% die altijd tegen is en 22% zijn zwevende mensen, die afhankelijk van het moment waarop je het vraagt voor of tegen huisvesting van vluchtelingen zijn.”

Tal van zaken kunnen van invloed zijn op hun mening, zoals bijvoorbeeld de opvanglocatie, het aantal vluchtelingen of uitgangspunten aangaande inburgering, veiligheid, werkgelegenheid en beschikbaarheid van huurwoningen.

Draagvlakonderzoek voor uw gemeente

Juist die inzichten bieden gemeenten de mogelijkheid om het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen te vergroten en de zorgen bij de inwoners te minimaliseren door de juiste voorwaarden te scheppen. Met ons onderzoek heb je in korte tijd inzicht in hoe het zit met het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen in je gemeente. Je betrekt dan daadwerkelijk de inwoners en kan hun mening gebruiken bij het opstellen van de plannen.