Vinden Nederlanders dat zij voldoende kunnen meedenken over de beslissingen die hun gemeente maakt? En hoe vinden zij de communicatie van hun gemeente over nieuwe plannen? Dat vroegen we aan het Citisenspanel. Hieronder lees je de belangrijkste resultaten.

Mei 2022

Bijna driekwart (72%) van de Nederlanders vindt dat de gemeente inwoners meer moet stimuleren om betrokken te zijn. Een vergelijkbaar percentage (73%) is dan ook graag betrokken bij plannen van de gemeente. Op dit moment geeft bijna de helft van Nederlanders aan dat ze niet op tijd worden geïnformeerd of betrokken bij belangrijke ontwikkelingen, tegenover 22% die dit wel vindt. Invullers zijn verdeeld over de stelling of de gemeente inwoners voldoende ruimte geeft om ideeën te realiseren.

 

Grafiek 1 Betrokkenheid bij de gemeente
Grafiek 1 Betrokkenheid bij de gemeente v2

88% van de Nederlanders vindt het belangrijk om iets te betekenen voor hun dorp of gemeente door op de hoogte te zijn van wat er plaatsvindt. 71% denkt graag mee. Hierbij hangt het ook van het onderwerp af of inwoners graag meedenken en meebeslissen. We vroegen panelleden naar hun voorkeur in twee situaties: bij een initiatief om eenzaamheid onder inwoners te verminderen en bij wegwerkzaamheden.

Hieruit blijkt dat inwoners het bij wegwerkzaamheden belangrijk vinden dat zij mee kunnen denken en beslissen voordat de plannen klaar zijn. Een kwart van de panelleden geeft aan dat zij mee willen beslissen over de inrichting van een straat in hun gemeente. Bij een initiatief over eenzaamheid vinden panelleden het juist belangrijk dat er al een plan klaarligt. 5% wil hier meebeslissen over het initiatief. Uit de open antwoorden blijkt dat inwoners weinig vertrouwen hebben in het vermogen van de gemeente om een plan zoals dit uit te voeren. Verder zien inwoners eenzaamheid niet als iets wat de gemeente moet of kan oplossen, maar als de verantwoordelijkheid van de inwoners.

Wat verder opvalt is dat het voor inwoners belangrijk is of zij zelf te maken krijgen met een situatie. Zo wil de meerderheid (63%) geïnformeerd worden als de werkzaamheden plaatsvinden in hun wijk. 16% wil worden geïnformeerd als het plaatsvindt in hun gemeente. In de open antwoorden geven invullers aan dat ze graag willen meebeslissen over hun eigen straat, maar dat ze ook graag op de hoogte zijn van plannen in de buurt. Dan kunnen zij hier rekening mee houden. Daarnaast wil slechts 6% niet betrokken worden bij wegwerkzaamheden, tegenover 15% bij een project over eenzaamheid. Voor sommige invullers is eenzaamheid geen relevant onderwerp of heeft het geen prioriteit op het moment.

Communicatie met de gemeente

Een meerderheid van de Nederlanders (53%) geeft aan het niet makkelijk te vinden om contact op te nemen met de gemeente. Gemeenten reageren niet altijd (op tijd) op communicatie of het is onduidelijk bij wie inwoners moeten zijn voor informatie of vragen.

 

Grafiek 2 Betrokkenheid bij de gemeente
Grafiek 2 Betrokkenheid bij de gemeente v2

Het verschilt per situatie wat voor inwoners de voorkeur heeft bij communicatie vanuit de gemeente. Bij eenzaamheid heeft een digitale nieuwbrief de voorkeur (44%), gevolgd door een bericht in het huis-aan-huisblad (28%). Bij wegwerkzaamheden wordt een brief net zo vaak gekozen als een digitale nieuwbrief (43%). Over het huis-aan-huisblad is verdeeldheid. Uit de open antwoorden blijkt dat sommige inwoners het een fijne manier vinden om informatie te ontvangen, terwijl anderen geen tijd hebben het huis-aan-huisblad te lezen of het niet ontvangen. Zij vinden directe communicatie over belangrijke onderwerpen beter. Verder geven panelleden aan dat de gemeente een actievere rol mag aannemen in het verspreiden van informatie, zodat inwoners hier niet zelf actief naar op zoek moeten.

***

Over het onderzoek
Dit onderzoek is door Citisens uitgevoerd van maart tot april 2022. Er hebben 7.477 Nederlanders deelgenomen. De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, stedelijkheid en provincie en op deze onderdelen representatief voor Nederland. Het onderzoek is uitgezet onder het panel van Citisens, bestaande uit ruim 66.000 Nederlanders.