Een groeiende groep Nederlanders vindt dat de overheid te weinig maatregelen neemt om een nieuwe uitbraak te voorkomen. Eind juni was dit nog 16%, nu vindt 42% dat de overheid meer zou moeten doen. 61% van de Nederlanders is voorstander van verplichte mondkapjes in drukbezochte straten. Dit blijkt uit representatief panelonderzoek van Citisens. Ruim 2.700 Nederlanders namen deel aan dit onderzoek.

Augustus 2020

Hoe doet de overheid het nu?

De helft van de Nederlanders is positief over de maatregelen die de overheid genomen heeft. Eind juni was dit nog 69%. Ook is men negatiever over de communicatie van de overheid over het coronavirus. Op dit moment vindt 36% de communicatie (zeer) goed, ten opzichte van 66% in juni. Tot slot is ook het vertrouwen van Nederlanders in de overheid gedaald van 65% naar 47%.

Maken we ons zorgen?

Het valt op dat de bezorgdheid over de gezondheid van de Nederlandse bevolking weer stijgt. Vanaf maart tot mei lag dit rond de 50%, in mei en juni zakte dit naar 40%. Bij de laatste peiling half augustus is dit weer gestegen naar 57%. Twee derde van de Nederlanders maakt zich zorgen dat versoepelingen leiden tot een nieuwe uitbraak. Dit percentage is gestegen ten opzichte van eind juni, toen was dit 44%

Quarantaine verplichten of niet?

Op de vraag of contacten van besmette personen verplicht thuis moeten blijven, reageren Nederlanders verdeeld. 54% is voor verplichten, 30% vindt dat de overheid hen moet vragen om vrijwillig thuis te blijven. Een ruime meerderheid, 81%, van de Nederlanders vindt wel dat vakantiegangers die terugkomen uit risicogebieden verplicht in quarantaine moeten.

Werken mensen mee?

Veruit de meeste Nederlanders, 86%, zouden meewerken aan contactonderzoek van de GGD. We vroegen ook na hoeveel dagen men zich zou laten testen, wanneer zij klachten hebben zoals vermoeidheid, koorts of hoesten. 31% van de Nederlanders zou zich laten testen na 1 dag, 36% na 2 dagen en 17% na 3 dagen. Slechts 4% zou zich niet laten testen.

Wat vinden Nederlanders van verplichte mondkapjes?

Nederlanders zijn verdeeld over het nut van mondkapjes. Bijna de helft (45%) geeft aan dat zij denken dat mondkapjes helpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Driekwart van de Nederlanders steunt de bestaande regel dat mondkapjes verplicht zijn in het openbaar vervoer. 52% van de mensen vindt dat dit ook verplicht moet worden in winkels. 61% zou dit graag zien voor drukbezochte straten en 25% voor de gehele openbare ruimte.

Wijkgerichte aanpak

De maatschappelijke monitor COVID-19 van Citisens biedt inzichten in de samenstelling van type mensen in wijken. Met big data-analyses en doorlopende corona-onderzoeken onder het Citisens-panel is het eenvoudig om een wijkgerichte aanpak te realiseren en om communicatie af te stemmen op de samenstelling van de inwoners van de gemeente. Diverse gemeenten maken inmiddels gebruik van deze tool.


***
Over het onderzoek
Dit onderzoek is uitgevoerd tussen 13 en 17 augustus 2020. 2.715 Nederlanders uit het Citisens-panel hebben meegedaan aan het onderzoek. De resultaten zijn gewogen op leeftijd, geslacht, stedelijkheid en provincie en zijn op deze onderdelen representatief voor de Nederlandse bevolking. Lees hier het hele onderzoeksrapport.

Volgend resultaat: Nederlanders over corona: zo gaan we de zomervakantie in Of lees meer over onze methode