De meerderheid van de Nederlanders kan of wil op dit moment geen groen dak op de eigen woning aanleggen. Als reden hiervoor wordt vooral genoemd dat men geen plat dak heeft of dat zij in een huurwoning wonen en zelf geen zeggenschap over het dak hebben. Ook komt voor dat de Vereniging van Eigenaren (VvE) geen voorstander is van een groen dak. Een kwart van de Nederlanders overweegt juist wel om een groen dak aan te leggen. 4% heeft al een groen dak heeft.

Mei 2020

Een groen dak is een dak bedekt met (sedum)plantjes en/of andere vegetatie. Groene daken nemen veel water op waardoor wateroverlast in onze straten minder wordt. Daarnaast draagt een groen dak bij aan de luchtkwaliteit en de biodiversiteit en werkt het verkoelend in de zomer. Steeds meer Nederlanders kiezen dan ook voor groene daken.

Ongeschikte daken en geen zeggenschap over eigen dak

Geen plat dak of een dak waarop je zelf geen aanpassingen mag doen (of denkt te mogen doen) is voor veel Nederlanders een reden om geen groen dak te nemen. Zo heeft drie op de tien Nederlanders geen plat dak, terwijl daar het eenvoudigst groen op aangelegd kan worden. Ook weet men niet altijd zeker of zij zelf aanpassingen mogen doen aan hun dak. Nederlanders met een huurwoning geven vaak aan dat alleen de huisbaas dat mag doen, of dat flatgenoten akkoord moeten gaan. Het kan lastig zijn om dit te organiseren. Anderen noemen als bezwaar dat zij onvoldoende verstand van groene daken hebben of dat het teveel geld kost om dit aan te leggen.

Groen dak omdat het duurzaam en klimaatbestendig is

Nederlanders die al een groen dak hebben, overwegen om er één aan te leggen of hierover nog twijfelen, willen vooral een groen dak omdat dit duurzaam en klimaatbestendig is. Ook geeft een deel aan dat zij een groen dak op hun woning mooi vinden. Men zoekt informatie over groene daken vooral online, bijvoorbeeld via Google. Pas daarna stapt men naar een specialist (zoals een hovenier) voor extra informatie. Driekwart geeft aan dat zij het groen zelf willen aanleggen om kosten te besparen.

Praktische voordelen groene daken vaak onbekend

Niet alle voordelen van groene daken zijn even bekend. Nederlanders zijn vooral bekend met het nut van groene daken. Bijvoorbeeld dat het de biodiversiteit stimuleert en extra verkoeling biedt in de zomer. Zij zijn minder bekend met de praktische voordelen van een groen dak. Bijvoorbeeld dat dit gezamenlijk kan worden aangeschaft, dat het samen met zonnepanelen op één dak kan of dat de aanleg van groen de levensduur van een dak verlengt. Ook weet slechts een kwart van de Nederlanders dat er bij een groot aantal gemeenten subsidiemogelijkheden zijn voor de aanleg van een groen dak. En dat terwijl de helft van de Nederlanders die een groen dak overweegt, aangeeft dit alleen met subsidie te willen betalen.


***
Over het onderzoek
Dit onderzoek is uitgezet onder het Citisens panel. Het panel bestaat uit ruim 55.000 Nederlanders. De uitkomsten zijn gebaseerd op de antwoorden van 4.254 panelleden die hebben deelgenomen aan het onderzoek tussen 17 en 27 april 2020. De resultaten zijn gewogen op leeftijd, geslacht en woonprovincie. De onderzoeksresultaten zijn daarmee landelijk representatief op deze kenmerken.

Volgend resultaat: Corona op retour: mensen positiever en iets makkelijker Of lees meer over onze methode