Een grote groep Nederlanders is voorstander van het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes als middel tegen de verspreiding van het coronavirus. Zo geeft 84% aan te verwachten dat dit helpt. Ondanks dat Nederlanders geloven dat deze maatregel werkt, is het aantal mensen dat vindt dat de overheid goed communiceert flink afgenomen. Waar eind juni nog 66% vond dat de overheid goed communiceerde over het coronavirus en de genomen maatregelen, is dit inmiddels teruggelopen tot 37%. Dit blijkt uit een representatief panelonderzoek van Citisens. Ruim 3.800 Nederlanders namen deel aan dit onderzoek.

November 2020

Is er vertrouwen in de overheid?

Meer dan de helft van de Nederlanders, 63%, vindt de maatregelen die de overheid heeft genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan goed. Dit is een flinke stijging ten opzichte van augustus, toen 50% deze mening had. Hier staat tegenover dat 47% vindt dat de overheid wel te weinig maatregelen neemt. Het algemene vertrouwen in de overheid blijft licht afnemen, van 47% in augustus naar 42% nu. Dit past bij het feit dat 37% vindt dat de overheid onvoldoende luistert naar kritisch geluid vanuit de samenleving.

Zorgen over nepnieuws

Het aantal mensen dat zich druk maakt over de verspreiding van nepnieuws over het coronavirus is toegenomen: van 67% in augustus naar 74% nu. Daarnaast blijven zorgen over de gezondheid licht toenemen. 37% van de Nederlanders maakt zich zorgen over zijn eigen gezondheid, ten opzicht van 30% in augustus. Ook maakt driekwart van de Nederlanders zich druk om de Nederlandse economie.

Werken de huidige maatregelen?

Meer dan de helft van de bevolking gelooft dat de nieuwe maatregelen zullen helpen. Met name de sluiting van de horeca, het stilleggen van competities in amateursport, en het verbieden van evenementen worden als positieve maatregelen beschouwd. Sceptischer zijn mensen over de impact van het afschaffen van koopavonden en het stoppen van de verkoop van alcohol na 20.00u. Een derde van de Nederlanders gelooft niet dat deze maatregelen de verspreiding van het virus zullen afremmen.

1,5 meter afstand houden, handen wassen en in de ellenboog niezen/hoesten worden nog als positief beschouwd. Nederlanders lijken ook weinig moeite te hebben zich aan deze maatregelen te houden. Slechts 9% geeft aan dit steeds moeilijker te vinden. Er lijkt dan ook weinig begrip te zijn voor mensen die zich niet aan de voorschriften houden. 83% van de Nederlanders heeft geen begrip voor mensen in hun omgeving die dit niet doen.

Corona-app

42% van de Nederlanders heeft al gebruik heeft gemaakt van de overheidsapp die contactonderzoek versimpelt. 26% geeft aan dit (misschien) nog te gaan doen, tegenover 23% die niet van deze app gebruik wil maken. De profielen die de meeste weerstand bieden tegen het gebruik van deze app, zijn de Eigengereide Digitalen en Stadse Nomaden. Bij deze groepen geeft meer dan 25% aan niet van deze app gebruik te gaan maken. Dit is opvallend aangezien deze twee groepen, die samen 21% van Nederland opmaken, voornamelijk bestaan uit jongeren tussen de 20 en 30 jaar. Het profiel dat verreweg het meest gebruik heeft gemaakt van de corona-app is Honkvast Buurtbewoners: 52% gebruikt de app al.

Volgend resultaat: Nederlanders hebben verschillende levensdoelen Of lees meer over onze methode