De Citisensmethode

Sinds 2017 werkt Citisens aan het vergroten van betrokkenheid. Op basis van ervaring uit de praktijk én frequent onderzoek onder ruim 75.000 Nederlanders hebben wij een eigen methode ontwikkeld voor participatietrajecten.

De methode is gebaseerd op drie uitgangspunten: 

 1. Inzichten uit data met burgerprofielen 
  Citisens heeft een eigen segmentatiemodel ontwikkeld waarin we acht typen inwoners onderscheiden die van elkaar verschillen in participatievoorkeuren en vertrouwen in de overheid. Van deze groepen zijn ook achtergrondkenmerken zoals leeftijd, welvaart en opleidingsniveau bekend. Met onze landelijk dekkende database weten we het betrokkenheidsprofiel van alle huishoudens in Nederland. Onze methode start altijd met een gebiedsanalyse. Hiermee brengen we de samenstelling van de groepen inwoners voor het betreffende gebied in kaart zodat we voor iedere doelgroep een aanpak op maat kunnen ontwikkelen. Op deze manier vormen inzichten uit data ons startpunt, in plaats van onderbuikgevoel.

 2. Iedereen kan meedoen
  Traditionele participatiemiddelen zijn vaak tijdrovend en vragen verstand van zaken. Dat zijn drempels die maken dat vaak slechts een klein groepje participeert. Wij zetten in op laagdrempelige participatie door ieder traject al in een vroeg stadium te starten met een inwonerconsultatie: een online enquête die mensen vanuit hun eigen huis in korte tijd kunnen invullen. Dat is ook haalbaar voor de werkende moeder met het drukke gezin, de jongere die het liefst de hele dag online is of de buurman die het gemeentehuis liever mijdt. We werken daarbij met een open link zodat iedereen in de gelegenheid is om mee te doen. Met een slimme campagne afgestemd op de betrokkenheidsprofielen zorgen we dat we het project breed bekend maken. De ervaring leert dat deze aanpak drie zaken oplevert: 1) hogere betrokkenheid direct vanaf de start, 2) meer diverse groep mensen die meedenkt en 3) groter vertrouwen in de volgende fase van het traject.

 3. Duurzame betrokkenheid
  Onze aanpak richt zich op duurzame betrokkenheid voor de lange termijn. Daarom vragen wij deelnemers aan de consultatie direct of zij in de toekomst weer mee willen participeren. Geïnteresseerden worden dan door ons in iedere fase van het traject opnieuw uitgenodigd om hun mening te delen. En dat werkt! Uit ervaring blijkt dat 40% van de mensen die hun mening geeft via de online consultatie ook in een later stadium participeert. Zelfs als daar een grotere tijdsinvestering voor nodig is. 

Aanpak in drie stappen

Wanneer je als gemeente, provincie of projectontwikkelaar met de Citisensmethode van start gaat, doorlopen we de volgende drie stappen:

 1. Gebiedsanalyse: we brengen de betrokkenheidsprofielen van het betreffende gebied in kaart (big data).
 2. Bevragen: we bevragen de betrokkenen via een online consultatie (lokale data). Daarmee slaan we drie vliegen in één klap: we informeren de omgeving over het project, we brengen opvattingen in een vroeg stadium in kaart wanneer er nog veel beïnvloedbare ruimte is én we leggen een infrastructuur aan voor het vervolg.
 3. Verdiepen en keuzes maken: afhankelijk van de complexiteit van het participatieproces volgen nog meerdere rondes waarin verder de verdieping wordt opgezocht en keuzes worden gemaakt en aangescherpt. Hiervoor zijn diverse tools beschikbaar vanuit de Citisensmethode, van een flitspeiling tot een burgerpanel en van werkateliers tot gebiedsdocumentaires, een online world café of gewoon een goed gesprek. Bovendien kunnen onze participatie-experts bij elke stap van een traject worden ingeschakeld.

 

Anne van de Meerakker 06-47871895