Gemeenten die willen weten hoe hun wijken ervoor staan als het gaat om de energietransitie kunnen dit laten onderzoeken met de Quickscan Duurzame Wijken. De quickscan geeft ook meteen aan hoe een gemeente meer interesse in duurzaamheid kan (op)wekken bij inwoners. De bureaus Kurtosis, Translyse en Citisens slaan de handen ineen om de inzichten te kunnen leveren.

Het Klimaatakkoord wordt voor een groot deel uiteindelijk uitgevoerd bij mensen thuis. Gemeenten bieden allerlei vormen van subsidies en regelingen om verduurzaming te stimuleren. Vaak zijn dit generieke en breed toegankelijke voorzieningen, merkt Johan Simon, omgevingsmanager van Citisens, op. “Om verduurzaming te versnellen, is het juist essentieel om goed aan te sluiten op de persoonlijke situatie van inwoners.”

Datagestuurd inzicht

“Voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe het ervoor staat: welke van hun wijken scoren goed als het gaat om schone energie? Hoe kijken de inwoners van de gemeente aan tegen verduurzamen? En hoe kunnen we verduurzaming hoger op hun prioriteitenlijst brengen? Waar is de meeste winst te behalen?” De Quickscan Duurzame Wijken geeft de antwoorden op al deze vragen, legt Johan Simon uit. “Het levert dus een datagestuurd inzicht in de huidige situatie van de gemeente en handvatten voor een wijkgerichte aanpak op basis van feiten en beleving.”

In landelijk perspectief

Het interactieve dashboard combineert kennis van de bureaus Kurtosis, Translyse en Citisens. Met de inzichten kan een gemeente bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen gericht helpen bij de transitie naar schone energie, stellen de bureaus. Johan Simon: “Het mooie is dat de resultaten van de gemeente ook in landelijk perspectief wordt geplaatst en afgezet tegen vergelijkbare gemeenten, inclusief verklarende factoren.”

Denken en doen van inwoners

Het aandeel van Citisens is inzicht geven in het denken en doen van verschillende groepen inwoners om te verduurzamen en laten zien waar zij in de gemeente wonen, inclusief hun communicatie- en participatievoorkeuren.

Download hier de flyer quickscan duurzame wijken

Volgend artikel: Getest: sliders en vormgeving vragenlijsten Of lees meer over inwonersconsultaties kennis of de tool