Een leefomgeving die aansluit bij de behoeften van je inwoners. Wij zorgen voor maximale participatie door onze burgerprofielen te combineren met slimme inwonerconsultaties.Inwoners hebben steeds meer te zeggen over wat er in hun eigen leefomgeving gaat gebeuren. Dan is een snel en gedegen inzicht in de opvattingen en voorkeuren van inwoners belangrijk. Niet alleen van degenen die uitgesproken zijn, maar ook van mensen die zich niet snel uitspreken of daar geen tijd voor hebben.

Of het nu gaat om de (her)ontwikkelingen van woonwijken, reconstructies van straten, aanleg van groen- en speelvoorzieningen, het beheer van groenvoorzieningen of de toekomstvisie. Het verandert allemaal de fysieke leefomgeving. Naast dat de gemeente, ontwikkelaar of aannemer wil dat deze projecten en programma’s snel en soepel verlopen is het ook belangrijk dat er een breed gedragen plan of visie is. Citisens heeft daarvoor een unieke aanpak ontwikkeld die onderzoek, participatie en communicatie combineert.

Participatie bij de fysieke leefomgeving: hoe?

We werken met een multidisciplinair team van onderzoekers, communicatie- en participatiespecialisten en omgevingsmanagers. En door het slim combineren van onderzoek, participatie en communicatie kunnen we heel gericht en effectief inwoners betrekken. Zo werken we altijd vanuit een integrale aanpak, waarbij onze projectmanagers precies weten wat ze moeten doen om te zorgen dat een traject binnen de gestelde tijd en volgens de afgesproken ambities wordt opgeleverd.

We werken in elk geval standaard met een inwonersconsultatie. Door onze ruime ervaring met het betrekken van inwoners bij hun leefomgeving, beschikken wij over de expertise voor de meest effectieve vraagstelling rondom thema’s als de (her)inrichting van de wijk, groen- en speelvoorzieningen, afvalinzameling en de omgevingsvisie. De consultatie doen we het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Dit leidt namelijk tot hogere participatie gedurende een traject, maar ook tot meer draagvlak voor gemaakte keuzen en vertrouwen in de uitvoering. We richten ons hierbij, onder andere door een gerichte campagneaanpak, juist ook op het betrekken van de unusual suspects. Zo krijgt iedereen een kans mee te denken. 

Onze methode zorgt ervoor dat we zo’n 98% van de huishoudens in een bepaald gebied bereiken en dat regelmatig maar liefst 50% actief meedenkt of doet. En dat is niet verwonderlijk want uit al onze onderzoeken blijkt dat de leefomgeving hét onderwerp bij uitstek is waar inwoners het liefst over meedenken.

Aanvullend op de inwonersconsultatie bieden we een breed scala aan tools om de participatie een stap verder te brengen. Denk bijvoorbeeld aan een flitspeiling, burgerpanel, gebiedsdocumentaire, online world café, werkateliers of online test.

Wat levert dat op?

  • Inzicht in de kansen en risico’s bij de ontwikkeling van een bepaald gebied en de voorkeuren van (verschillende groepen) inwoners. Hoe zien zij de toekomst van hun gemeente voor zich? Waar zijn ze trots op in hun wijk? Hoe zouden zij een braakliggend terrein graag ingericht zien?
  • Met het onderzoek start ook de communicatie. Met een slimme campagne brengen we het onderzoek en daarmee ook het project breed onder de aandacht. Daarmee maak je de ambities zichtbaar aan inwoners én maakt hen duidelijk dat zij daarbij een cruciale rol spelen.
  • Een basis voor structurele betrokkenheid. In een recent onderzoek rondom de omgevingsvisie in Wijk bij Duurstede gaf maar liefst 66% van de deelnemers aan vaker mee te willen denken. Toen wij hen opnieuw benaderden met een bevraging deed maar liefst 41% dat binnen één dag.

Citisens biedt een breed scala aan tools én het enthousiasme van een multidisciplinair om in te zetten bij jouw participatietraject bij ruimtelijke ontwikkelingen. Download hieronder de infographic voor meer informatie over hoe en waar we jou mee kunnen helpen.

 

  

Productenaanbod Leefomgeving