Projectontwikkelaars kunnen niet meer om inwoners heen. De omgeving heeft een grote invloed op het verloop van een ontwikkeling. Zij kennen de lokale situatie het beste en kunnen specifieke ideeën inbrengen, waar ontwikkelaars niet aan gedacht hebben. Daarnaast kunnen betrokkenen, door het maken van bezwaren, zorgen voor fikse vertraging in het vergunningstraject of zelf hele ontwikkelingen tegenhouden. Als inwoners zich bijvoorbeeld niet kunnen vinden in de voorgenomen plannen of in de manier waarop zij betrokken zijn bij het proces.

Op welke manier kan Citisens helpen? En als je dan toch bezig bent: hoe bereik je structurele (aanpak voor) betrokkenheid?

 

Snel en soepel besluitvormingsproces

Participatie is geen doel op zich. Een goed proces, waarbij niet alleen de usuals suspects, maar juist ook de stille(re) meerderheid betrokken wordt zorgt voor betere plannen met meer draagvlak, en daarmee soepelere trajecten. Immers, geen plan komt van de grond zonder draagvlak. Daarnaast heeft participatie nog andere belangrijke voordelen: het is een kans om plannen te verrijken met specifieke lokale kennis. Citisens ontzorgt uw traject met de participatie met een op data en inzichten gebaseerde methodiek.

Onze aanpak

Bij gebiedsontwikkelingen werken wij al jaren met de volgende aanpak:

1. Inzicht & plan 

Samen kijken we goed naar de kaders bij het project. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden? We zetten in op duidelijkheid over het proces omdat we weten dat daar de eerste winst gemaakt kan worden in de dialoog met belanghebbenden, maar ook waar het meeste te verliezen valt. Als mensen ontevreden zijn over het participatieproces gaat dit immers vrijwel altijd over onduidelijkheid over het proces en de informatievoorzienig, en slechts zelden over de uitkomst.

Met een stakeholdersscan bepalen we wie de ontwikkeling raakt en welk belang en invloed de verschillende stakeholders hebben. Ook brengen we de participatie- en communicatievoorkeuren van de omwonenden in kaart. We baseren ons op de betrokkenheidsprofielen. We eindigen met een bondig participatie- en communicatieplan.

2. Start participatie 

Met een online consultatie informeren we de omgeving over de voorgenomen plannen, halen we knelpunten op en vragen we hoe deelnemers verder op de hoogte gehouden willen worden. Uit ervaring weten we dat de omgeving deze manier van participeren met een 8 of hoger waardeert. Bovendien maken we zo aantoonbaar richting de gemeente dat we de omgeving breed betrekken.

3. Uitvoering 

Deze fase betreft de daadwerkelijke uitvoering van de communicatie en participatie. Denk aan het ontwikkelen van middelen (website, nieuwsbrieven) en begeleiden van (online) bijeenkomsten.

 

Op deze manier kunnen wij de u compleet ontzorgen bij de communicatie en participatie én helpen wij bij het meenemen van de gemeente(raad). Onze collega’s werken dagelijks als adviseurs van het lokaal openbaar bestuur. Dat maakt dat wij ook goed weten hoe de gemeentelijke besluitvorming werkt.

Uiteraard kunnen wij ook helpen bij specifieke onderdelen. Denk daarbij aan het verzorgen van een inwonerenquête, het faciliteren van een bijeenkomst, het maken van een stakeholderanalyse, maar ook de begeleiding van tenderaanvragen waarbij participatie één van de eisen is.

Participatietools

Voor de gemeente Alphen aan de Rijn ontwikkelden we een participatieleidraad met stappenplan voor initiatiefnemers. Een onderdeel is het bepalen van de participatie-intensiteit wat invloed heeft op de middelen. Dit overzicht delen we graag.

Bekijk de sheet

Luistertip

Aflevering 4 van de ParticiPodcast gaat over participatie onder de Omgevingswet: gaat de omgevingswet eigenlijk zorgen voor betere participatie?

Kunnen we jou helpen?

Neem contact op met participatie-adviseur Machteld Beekhuis via 06-49785821 of mail naar machteld@citisens.nl.

 

Uitgelichte cases