Verrijking energie & klimaat

Het afgelopen jaar bevroeg Citisens ruim 35.000 Nederlanders naar hun houding ten opzichte van de energie, milieu, duurzaamheid en klimaat. Hoe zij staan tegenover opwek via windmolens en zonnevelden? Welke duurzame aanpassingen willen mensen doen aan hun woning of hebben zij zelfs al gedaan? Welke vragen en zorgen leven er bij mensen rondom het aardgasvrij maken van hun woning? Hoe zit het met de bereidheid om te investeren in alternatieve energiebronnen? En: hoe willen mensen betrokken zijn bij grote maatschappelijke opgaven zoals de warmte- en energietransitie?

Om deze transities te laten slagen zijn mensen van cruciaal belang. Zij zijn het die uiteindelijk keuzes moeten maken voor het verduurzamen van hun huis, het klimaatbesteding maken van hun tuin en het besparen van energie. Daarom hebben wij telkens gekeken naar motieven en belemmeringen van mensen om hun gedrag aan te passen. Hoe geef je hen een duwtje in de goede richting? Met welke boodschap zijn zij te motiveren? Welke argumenten hebben zin? En zitten hierin verschillen tussen groepen inwoners? 

Koppeling met betrokkenheidsprofielen

De resultaten inzichten zijn gekoppeld aan de Citisens betrokkenheidsprofielen. Hiermee kan u als gemeente voor ieder inwonerprofiel zien hoe zij staan ten opzichte van energie en klimaat en op welke manier zij willen participeren. Door de koppeling met de profielen is bovendien voor iedere wijk (of zelfs straat) in Nederland inzichtelijk hoe de inwonerssamenstelling eruit ziet. Zo kunt u een aanpak opstellen per gebied, bijvoorbeeld voor de Wijkuitvoeringsplannen.

 

Meer weten?

Neem contact op met Nicolette Ouwerling via nicolette@citisens.nl