Gemeenten die willen weten hoe hun wijken ervoor staan als het gaat om de energietransitie kunnen dit laten onderzoeken met de quickscan duurzame wijken. De quickscan biedt een datagestuurd inzicht in duurzaamheid per gemeente, met daarbij handvatten voor een wijkgerichte aanpak op basis van feiten en beleving.

Gemeenten bieden allerlei vormen van subsidies om verduurzaming te stimuleren. Vaak zijn dit generieke en breed toegankelijke voorzieningen. Om verduurzaming te versnellen, is het juist belangrijk om goed aan te sluiten op de persoonlijke situatie van inwoners.

Datagestuurd inzicht

De quickscan duurzame wijken biedt essentiële inzichten over energieprestaties, besparingspotentieel en de motieven en belemmeringen van inwoners op wijkniveau. Daarmee is het een krachtig instrument om inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen gericht te helpen bij de energietransitie.

Ons dashboard zorgt voor:

  • inzicht in energieprestaties per gemeente;
  • inzicht in specifieke scores per wijk op relevante indicatoren op basis van een objectief normenkader en KPI’s;
  • resultaten per gemeente in landelijk perspectief en afgezet tegen vergelijkbare gemeenten;
  • inzicht in het denken en doen van verschillende groepen inwoners rondom verduurzamen;
  • inzicht in de communicatie- en participatievoorkeuren van verschillende groepen inwoners;
  • de mogelijkheid om de uitkomsten in de tijd te vergelijken (tot drie jaar terug).

Duiding van het dashboard

De resultaten van de gemeente worden in een persoonlijk gesprek met onze deskundigen geduid. Op basis van de inzichten uit het dashboard komt zo een beknopt advies. Plus: een jaar lang toegang tot het online dashboard. Dit helpt bij het zetten van de volgende stap met de energietransitie. Gericht en onderbouwd.


De quickscan duurzame wijken is een samenwerking tussen Kurtosis, Translyse en Citisens.