Het Rijk verwacht van iedere gemeente een Transitievisie Warmte. Om deze transitie te laten slagen zijn draagvlak, communicatie en participatie cruciaal. Van inwoners vraagt het immers dat zij anders gaan koken en verwarmen. Met de inwonersconsultatie aardgasvrij wonen heb je een tool in handen om inwoners laagdrempelig te laten meedenken over de transitie naar aardgasvrije wijken. Hier mee zet je het thema aardgasvrij wonen zichtbaar op de agenda, ontdekt de sociaalmaatschappelijke haalbaarheid van oplossingen én legt direct een infrastructuur voor toekomstige betrokkenheid aan.

De onderzoeksopzet in een notendop:

  • Je gebruikt onze succesvolle vragenlijst aardgasvrij wonen en vult deze vanuit de lokale context aan.
  • Wij voeren een slimme locatiegerichte campagne, waarmee we tweederde van de inwoners bereiken.
  • Je ontvangt binnen acht weken een rapport met concrete inzichten en uitgangspunten om mensen actief te betrekken bij de wijkenergieplannen.
  • Je activeert in de enquête direct inwoners om bij het thema betrokken te blijven. 

Wat kun je verwachten?

Korte enquête met effectieve vragen

In een korte online enquête van maximaal 5 minuten onderzoeken we de kennis, houding en het gedrag van je inwoners ten opzichte van de warmtetransitie. Hoe denken zij over klimaat en duurzaamheid en hoe staan ze tegenover aardgasvrij wonen? Wat zou voor hen de belangrijkste reden zijn om hun woning aardgas vrij te maken? Welke duurzame maatregelen hebben zij al genomen in hun woning? Na afloop weet je in welke wijken men het meest gemotiveerd is om aan de slag te gaan (en waar niet).

Alleen al in 2020 deed Citisens ruim 10 onderzoeken naar energie en klimaat waaraan in totaal meer dan 32.000 respondenten meededen. Hierdoor hebben wij een uitgebreide vragenset beschikbaar die bewezen effectief is.

 

Ook brengen we belangrijke motieven en belemmeringen in beeld en verzamelen we concrete handvatten en argumenten om mensen in actie te krijgen.

Onderzoek met een open link

Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst die we via een open link openstellen. Met een locatiegerichte campagne brengen we het onderzoek breed onder de aandacht. Dit stelt alle inwoners in de gemeente in de gelegenheid hun mening te geven. Juist bij een veelbesproken onderwerp als energie en duurzaamheid is een open onderzoek uiterst waardevol om draagvlak te creëren. Het onderzoek dient ook een tweede doel: het is een krachtig communicatiemiddel. Als gemeente laat je zien dat je samen met de inwoners aan de slag wilt met de warmtetransitie.

Duurzame betrokkenheid

Onze onderzoeken leveren niet alleen inzicht op, ook een infrastructuur voor toekomstige interactie. Daarom vragen wij invullers aan het einde van het onderzoek of zij vaker hun mening willen geven. Door een mailadres achter te laten kunnen zij vaker worden geïnformeerd of betrokken. En dat werkt! Uit ervaring wij dat 40% van de mensen die eerder een onderzoek invulden dit later nog eens doet.