Naar een besluit op maat van je gemeente

Nederlandse gemeenten mogen zelf gaan bepalen of en hoe rond Oud en Nieuw vuurwerk mag worden afgestoken. Het Rijk laat dat besluit over aan de gemeenteraden. Maar hoe kom je tot een besluit met draagvlak in jouw gemeente? Met een laagdrempelige vuurwerk inwonersconsultatie waaraan iedereen die wil, ook écht zijn of haar mening kan geven.

Landelijk is het afsteken van vuurwerk een onderwerp dat speelt. Uit eigen representatief onderzoek (2019-2020) weten we dat 69% van de Nederlanders voorstander is van een totaalverbod op vuurwerk. Voor de kerstvakantie was dat nog 58%. De voorstanders van een verbod zeggen niet meer overlast te hebben gehad. Van de vrouwen is 73% voorstander van een verbod, bij de mannen is dat 64%.

Handelsperspectief voor de gemeente

Met dit inwonersonderzoek krijg je zicht op de manier waarop je inwoners denken over een eventueel vuurwerkverbod. Moet het een algeheel verbod worden of heel plaatselijk? Moet het voor bepaalde soorten vuurwerk gelden? Welke argumenten slaan aan wanneer de gemeente haar besluit gaat uitleggen aan inwoners? Met onze inwonersconsultatie vuurwerkverbod krijgt de gemeente handvatten om tot een besluit te komen dat echt past.

Iedereen informeren en uitnodigen: open link

Onze aanpak bij dit onderzoek is om te werken met een open link. Dit informeert inwoners en stelt alle inwoners in de gelegenheid om hun mening te geven. Juist omdat de meningen verdeeld zijn, is een dergelijk ‘open onderzoek’ belangrijk voor het draagvlak. Onze open link onderzoeken zijn representatief, zonder dubbele invullers en volgens de AVG normen omtrent privacy.

Iedereen echt laten meedoen: Citisensmethode

De keuzes die mensen maken, hangen samen met de bevolkingsgroep waarvan zij onderdeel zijn. Bovendien willen verschillende bevolkingsgroepen ook op heel verschillende manieren betrokken worden bij dit vraagstuk. ‘Kritische vernieuwers’ en ‘Gevestigde beïnvloeders’ laten al snel zelf van zich horen. ‘Geïnformeerde gezinnen’ en ‘Zelfbewuste aanpakkers’ vragen om een duidelijke digitale campagne. En voor ‘Honkvaste buurtbewoners’ en ‘Zorgzame senioren’ is het slim om heel concreet en laagdrempelig te zijn: ga gewoon eens naar ze toe. Citisens weet van al deze groepen waar je ze kan vinden. Een analyse met onze betrokkenheidsprofielen levert de informatie om communicatie af te stemmen en op maat in te richten. Het laat zien welke kanalen de gemeente kan benutten om verschillende groepen te bereiken.