In verband met de coronasituatie is Koningsdag dit jaar omgedoopt tot Woningsdag. Een kwart van de Nederlanders is hiervan op de hoogte en weet ook wat er georganiseerd gaat worden. Tegelijkertijd weet meer dan de helft van de Nederlanders – wel bekend met de term – niet wat Woningsdag inhoudt. Ook geeft één op de drie aan dat zij verwachten dit jaar niks te gaan doen op deze feestdag. Zo blijkt uit onderzoek van Citisens onder 2.558 Nederlanders.

April 2020

Eén op de drie vindt Koningsdag belangrijk

Populaire activiteiten tijdens voorgaande jaren waren de vrijmarkt (42%) en festivalbezoek (22%). Sommigen volgden het koningshuis op televisie (32%). Opvallend is dat ouderen (65+) minder waarde hechten aan Koningsdag dan jongere Nederlanders.

Woningsdag lijkt op reguliere vrije dag

Ruim de helft van de Nederlanders geeft aan dat zij, behalve de vlag uithangen of een tompouce eten, nog niet weten hoe zij Woningsdag gaan doorbrengen. Voor anderen lijkt het een vrij reguliere vrije dag te worden: men gaat wandelen of fietsen in de natuur, klussen in huis of in de tuin of – op gepaste afstand – bij familie en vrienden op bezoek.

Digitale optredens populairder dan digitale kleedjesmarkt

16% van de Nederlanders is van plan naar de digitale optredens te gaan kijken. Een even grote groep gaat meedoen aan de afsluitende nationale toost. Een dappere 9% is van plan het Wilhelmus te gaan zingen vanuit het raam en 4% bezoekt de digitale kleedjesmarkt.

Woningsdag kan rekenen op begrip

Ondanks dat 60% van de Nederlanders Woningsdag een ‘slap aftreksel’ van Koningsdag vindt, zegt de meerderheid (55%) dat dit een goed alternatief is gezien de omstandigheden. Ook het verplaatsen van de feestdag kon niet op meerderheidssteun rekenen. Ondanks dat Koningsdag dit jaar niet veel populariteit geniet, lijkt er dus wel begrip te zijn voor de alternatieve Woningsdag.

Jongeren positiever dan ouderen

Jongeren (t/m 34 jaar) hebben minder vaak dan ouderen van Woningsdag gehoord, maar zijn hier wel positiever over. Zo vinden zij het vaker een goed alternatief. Ook zijn zij het vaker oneens met de stelling dat Koningsdag beter verplaatst had kunnen worden naar een ander moment dit jaar.

Wijkgerichte aanpak

De maatschappelijke monitor COVID-19 van Citisens biedt inzichten in de samenstelling van type mensen in wijken. Met big data-analyses en doorlopende corona-onderzoeken onder het Citisens-panel is het eenvoudig om een wijkgerichte aanpak te realiseren en om communicatie af te stemmen op de samenstelling van de inwoners van de gemeente. Diverse gemeenten maken inmiddels gebruik van deze tool.


***
Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in april 2020. Er hebben 2.558 Nederlanders deelgenomen. De resultaten zijn gewogen op geslacht en leeftijd waardoor zij op deze variabelen representatief zijn voor Nederland. De Citisens-panel bestaat uit ruim 55.000 Nederlanders.

Volgend resultaat: Naleven coronamaatregelen: vanaf nu spant het erom Of lees meer over onze methode