Wat zou jij ervan vinden wanneer er vijf windmolens in je buurt worden geplaatst? Het is een onderwerp dat de nodige stof doet opwaaien en voor- en tegenstanders tegenover elkaar plaatst. Daarom besloten wij ons panel bovenstaande vraag voor te leggen. Hieronder vind je het antwoord van drie verschillende groepen Nederlanders.

September 2020

‘Wat zou jij ervan vinden wanneer er vijf windmolens in je buurt worden geplaatst?'

Ja, dat mag

27% van de Nederlanders antwoordt positief op deze vraag. Als voornaamste reden hiervoor wordt genoemd dat duurzame energie belangrijk is en dat men graag gebruik maakt van groene energie uit de buurt.

Dat mag, maar onder voorwaarden

Deze voorwaarden bestaan vooral uit het beperken van overlast. Men wil geen geluidsoverlast ervaren (85%) en geen last krijgen van de schaduw (57%). Een derde belangrijke voorwaarde is dat de waarde van de eigen woning niet mag dalen door de aanwezigheid van windmolens (46%).

Nee, dat wil ik niet

De groep Nederlanders die dit liever niet ziet gebeuren is even groot, namelijk 27%. Als voornaamste reden noemen zij dat ze bang zijn voor geluidsoverlast (67%) en belemmering van het uitzicht (56%). Maar ook wordt aangehaald dat het slecht is voor de natuur (57%).

Financieel participeren

Er zijn verschillende manieren waarop je als inwoner financieel kunt participeren bij het plaatsen van windmolens. Bijvoorbeeld via een lening, een aandeel of korting op de energierekening. Voor 18% van de Nederlanders is hier geen twijfel over, zij zouden zeker financieel willen participeren. 8% geeft aan dit alleen te willen doen wanneer de windmolens bij hen in de buurt staan. Een grotere groep Nederlanders ziet dit niet zitten, namelijk 37%.

 

***
Over dit onderzoek
Dit panelonderzoek is uitgevoerd door Citisens. Panelleden zijn per e-mail uitgenodigd mee te doen aan het onderzoek. Zij hebben tussen 26 juni en 13 juli de tijd gehad om te reageren. 3.440 panelleden deden mee aan het onderzoek.