Samen met Duurzaamnieuws.nl onderzoeken we periodiek hoe Nederlanders denken over duurzaamheid. Waarom handelen we duurzaam, of juist niet? En hoe hoog zetten we duurzaamheid op de politieke agenda?

April 2019

Zorgen om klimaat

Een grote meerderheid van de ondervraagden maakt zich zorgen over klimaatverandering: 83% geeft dat aan. Het aantal mensen dat het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken is nog iets groter: 86%. Bovendien is 83% bereid om zijn levensstijl aan te passen om klimaatverandering tegen te gaan. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan daar zelfs meer belasting voor te willen betalen. Maar doen ze dat ook?

Als voornaamste reden om duurzaam te willen leven geeft opnieuw een grote meerderheid aan dat het beter voor de wereld is. Maar ook meer dan de helft van de ondervraagden doet dat voor een goed gevoel. Besparen van geld speelt slechts bij een derde een rol van betekenis.

Geld grote drempel voor duurzame keuzes

Is geld geen grote motivator om duurzamer te worden, een grote drempel is het wel om dat niet te doen. Bijna driekwart van de ondervraagden geeft aan dat geld de belangrijkste factor is om niet duurzamer te zijn. Er is te weinig geld beschikbaar voor de benodigde investeringen (48%), of de terugverdientijd is te lang (26%).

Kortom: we willen het best wel, maar het is te duur. Misschien vinden we het ook niet ons pakkie-an. 81% van de ondervraagden geeft aan dat de overheid meer moet investeren in duurzaamheid, en 56% vindt de overheid ook de eerste aangewezene om daarbij het voortouw te nemen. Dit initiatief ligt volgens hen veel minder bij bedrijven (21%) en burgers zelf (8%).

Duurzaamheid en politiek

Op de vraag of duurzaamheid de komende jaren het belangrijkste thema op de politieke agenda is, antwoordde 70% positief. Voor 60% van de ondervraagden gaf dat ook de doorslag bij hun stemkeuze bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dat sluit ook goed aan bij de partijen waarop werd gestemd door de ondervraagden: 59% koos voor een groene partij, meer dan de helft daarvan voor GroenLinks.

De uitkomsten laten een aantal spanningen zien die bepalend zijn voor het tempo waarin de samenleving kan verduurzamen. We willen best wel, maar hebben het geld er niet voor (over).

 

***
Over het onderzoek
De uitkomsten zijn een weergave van de mening van alle 2.295 respondenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek. De uitkomsten zijn gewogen op geslacht, leeftijd en sociaal-economisch profiel.


Bron: Duurzaamnieuws.nl (april 2019)