Van alle inwoners van Nederland is inmiddels 60% voorstander van een verbod op het zelf afsteken van vuurwerk. Wel zijn er grote verschillen tussen mannen en vrouwen, generaties en bewoners van verschillende provincies. Dit blijkt uit een enquête over vuurwerk die in november door Citisens is uitgezet onder het eigen panel. 10.414 leden van het panel vulden de enquête in. Gewogen voor leeftijd, geslacht en betrokkenheidsprofiel kunnen we een representatief beeld geven van de voorkeuren van Nederlanders.

December 2018

Van alle inwoners van Nederland is inmiddels 60% voorstander van een verbod op het zelf afsteken van vuurwerk. Wel zijn er grote verschillen tussen mannen en vrouwen, generaties en bewoners van verschillende provincies. Dit blijkt uit een enquête over vuurwerk die in november door Citisens is uitgezet onder het eigen panel. 10.414 leden van het panel vulden de enquête in. Gewogen voor leeftijd, geslacht en betrokkenheidsprofiel kunnen we een representatief beeld geven van de voorkeuren van Nederlanders.

Mannen en vrouwen

Uit het onderzoek blijkt dat vooral mannen tegenstander zijn van een vuurwerkverbod (44% van de mannen is tegen een verbod tegenover 35% van de vrouwen). Niet heel gek, want het blijken ook vooral mannen te zijn die vuurwerk afsteken: 17% geeft aan dit te gaan doen, tegenover 6% van de vrouwen. Bovendien geeft maar liefst 40% van de vrouwen aan dat ze vuurwerk zoveel mogelijk proberen te vermijden, terwijl dit voor 34% van de mannen geldt.

Leeftijd

Verder blijkt leeftijd ook een belangrijke factor. Hoe ouder mensen zijn, hoe vaker ze voorstander van een verbod zijn. Zo is de steun in de categorie van personen tussen de 18 en 24 jaar oud voor een verbod op zelf afsteken ongeveer 50%, terwijl dit onder oudere leeftijdsgroepen oploopt tot bijna 70%.

Regionale verschillen

Opvallend zijn de verschillen tussen de provincies als het gaat om steun voor een verbod op vuurwerk. Mensen in Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg zien dat relatief vaak niet zitten: voor deze provincies geldt dat 50-55% van de personen een verbod steunt. Dit terwijl in deze provincies men nauwelijks méér zelf afsteekt vergeleken met de rest van Nederland. Zeeuwen zijn het minst enthousiast over vuurwerk. Bijna de helft van de Zeeuwen vermijdt vuurwerk rond de jaarwisseling.

Wat beweegt voor- en tegenstanders?

Voor meer dan de helft van de voorstanders van een verbod is wel een voorwaarde dat de gemeente als alternatief een vuurwerkshow organiseert. Voorstanders van een verbod noemen daarvoor relatief vaak als reden dat het zelf afsteken van vuurwerk gevaarlijk is (74%), slecht voor het milieu (73%) en vervelend voor dieren (73%). Bovendien zou een verbod overlast verminderen (71%). Het meest genoemde argument onder tegenstanders is dat het beter is om echte overlast, zoals van illegaal vuurwerk, aan te pakken (56%).

Betrokkenheidsprofielen

Citisens heeft een segmentatiemodel ontwikkeld waarmee Nederlanders in 8 verschillende groepen worden ingedeeld. Hiermee kan participatiegedrag en houding ten opzichte van actuele maatschappelijke onderwerpen in kaart worden gebracht. Van deze 8 profielen blijkt de groep Kritische Vernieuwers de grootse voorstander van een vuurwerkverbod (64%). Deze groep zien we vaak terug in de grootste steden van Nederland en kenmerkt zich onder meer door hun aandacht voor milieu en gezonde voeding. Ze zijn vaak relatief hoogopgeleid. De minste voorstanders zitten bij de groep Zelfbewuste Aanpakkers (54%). Deze groep zien we vaak in meer rurale gemeenten terug, waar ze vaak al generaties lang wonen.

Lees hier meer over de betrokkenheidsprofielen zoals ontwikkeld door Citisens.