Hoe denken Nederlanders over duurzaamheid? Welke rol zien zij voor de overheid en hoe duurzaam is hun eigen huis? Dat vroegen wij vorige maand aan ons panel. Uit de resultaten blijkt dat Nederlanders grote waarde hechten aan duurzaamheid. Zo vindt 86% het belangrijk om duurzame keuzes te maken in het dagelijks leven.

Acht op de tien Nederlanders maakt zich zorgen over klimaatverandering. Een even groot deel is daarnaast bereid om zijn of haar eigen leefstijl aan te passen om klimaatverandering tegen te gaan. Wel zien Nederlanders hier ook een rol voor de overheid weggelegd: 68% van de gevraagde panelleden vindt dat de overheid het voortouw moet nemen bij maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Voornamelijk Nederlanders onder de 40 zien graag meer inspanning van de overheid. 83% van deze groep krijgt graag hulp van de gemeente bij het verduurzamen van hun woning, tegenover 64% van de 65-plussers.  

Grafiek duurzaamheidsmaatregelen. 77% geeft aan om kosten/energie te besparen

LED-lampen zijn het populairst

Ook voor hun eigen woning hechten Nederlanders grote waarde aan duurzaamheid. Negen op de tien Nederlanders vindt het belangrijk dat hun woning duurzaam is en heeft duurzaamheidsmaatregelen genomen. Hierbij zijn kleine maatregelen zoals LED-lampen het populairst (76%), gevolgd door isolerend glas, dubbel glas of HR+++glas (74%). Toch staat het milieu niet op één als reden om deze maatregelen te nemen: het grootste deel noemt als belangrijkste motivatie het besparen van kosten en energie. Meer dan de helft van de invullers die geen duurzaamheidsmaatregelen hebben genomen, mogen zelf geen aanpassingen doen aan hun woning, bijvoorbeeld omdat zij in een huurhuis wonen. Vooral bij Nederlanders jonger dan 40 is dit het geval.

Meer aandacht voor duurzame energie

Hoewel een groot deel van de Nederlanders (83%) het belangrijk vindt dat er meer aandacht komt voor duurzame energie in hun gemeente, vinden ze het minder belangrijk om hier zelf een grote rol in te spelen. Slechts een derde van de gevraagde Nederlanders geeft aan mee te willen praten (34%) of beslissen (31%), mochten er vijf windmolens in hun gemeente worden gebouwd. Meer dan de helft (64%) wil wel op de hoogte gehouden worden van de plannen. Een kwart van de Nederlanders heeft in het verleden al eens meegedacht met een project rondom de energietransitie in hun buurt, wijk of gemeente.

**

Over het onderzoek

Dit onderzoek is door Citisens uitgevoerd in oktober 2022. Bijna 10.000 Nederlanders namen deel aan het onderzoek. De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, stedelijkheid en provincie en op deze onderdelen representatief voor Nederland. Het onderzoek is uitgezet onder het panel van Citisens, bestaande uit ongeveer 65.000 Nederlanders.