Voor het eerst in drie jaar lijken we weer een normale zomervakantie tegemoet te gaan. Na twee jaar voornamelijk op vakantie in eigen land is het dit jaar weer volop mogelijk om erop uit te trekken. Maar doen we dat weer massaal met het vliegtuig, of zijn we inmiddels gewend geraakt aan andere vervoersmiddelen? Wij deden onderzoek naar hoe Nederlanders dit jaar van plan zijn om op vakantie te gaan, hun houding ten opzichte van vliegen, en de belangrijkste redenen om wel of niet het vliegtuig te pakken.

Juni 2022

Nederlanders negatief over vliegen en luchtvaart

Nederlanders zijn geen grote fans van luchtvaart. 71% van de Nederlanders vindt dat het aantal vluchten van en naar Nederland af zou moeten nemen. Sterker nog, driekwart van de Nederlanders vindt dat we allemaal minder moeten gaan vliegen. Dit is ook terug te zien in persoonlijke voorkeuren: twee derde van de Nederlanders geeft aan liever voor een ander vervoersmiddel dan het vliegtuig te kiezen wanneer zij op vakantie gaan. Slechts 16% geeft de voorkeur aan het vliegtuig om op de plek van bestemming te komen.

2022 06 03 16 39 13 20220603 Panelonderzoek vliegen voor website Word
2022 06 03 16 39 13 20220603 Panelonderzoek vliegen voor website Word v2

Milieu belangrijkste reden om niet te vliegen

De belangrijkste reden voor een negatieve houding tegenover vliegen? Het milieu. 95% van de Nederlanders vindt dat we minder zouden moeten vliegen omdat dit beter zou zijn voor het milieu. Maar ook gezondheidsproblemen van omwonenden (62%) en overlast (62%) worden vaak als belangrijke redenen genoemd om het aantal vluchten te verminderen. Daarnaast vind ruim twee derde van de Nederlanders dat er voldoende alternatieven voor vliegen zijn.

2022 06 03 16 39 27 20220603 Panelonderzoek vliegen voor website Word
2022 06 03 16 39 27 20220603 Panelonderzoek vliegen voor website Word v2

Auto een geliefd alternatief

Terwijl 1 op de 3 Nederlanders aangeeft het afgelopen jaar minstens één keer het vliegtuig gepakt te hebben, is slechts 1 op de 5 van plan dit deze zomer weer te gaan doen. Dit zijn vaak Nederlanders die een exotische bestemming kiezen: 60% van deze groep pakt het vliegtuig omdat dit de enige manier is om op hun bestemming te komen. Voor degenen die het dichter bij huis zoeken is de auto een populair alternatief: 59% van de Nederlanders gaat dit jaar rijden naar zijn of haar bestemming. Zij doen dit zowel omdat zij de auto een praktisch vervoersmiddel vinden, als dat ze vanwege het milieu zo min mogelijk het vliegtuig willen pakken.

De prijs van vliegtickets lijkt de Nederlanders die gaan vliegen niet zo veel uit te maken: de helft van de groep die vliegt, zou dit ook blijven doen als tickets duurder zouden worden. Een derde geeft aan dat ze minder zouden gaan vliegen, maar niet helemaal zouden stoppen.

2022 06 03 16 39 34 20220603 Panelonderzoek vliegen voor website Word
2022 06 03 16 39 34 20220603 Panelonderzoek vliegen voor website Word v2

Stakingen op Schiphol

Op 23 april veroorzaakte een staking van het grondpersoneel op één van de drukste dagen van het jaar chaos op luchthaven Schiphol. De redenen die de medewerkers gaven voor de staking waren “het personeelstekort, de werkdruk en de lage lonen.” 7 op de 10 Nederlanders vindt de stakingen een goede manier om de problemen onder de aandacht te brengen, maar slechts 30% van de Nederlanders geeft aan door de stakingen minder met het vliegtuig te willen gaan reizen.

2022 06 03 16 39 44 20220603 Panelonderzoek vliegen voor website Word
2022 06 03 16 39 44 20220603 Panelonderzoek vliegen voor website Word v2

***

Over het onderzoek

Dit onderzoek is door Citisens uitgevoerd in mei 2022. Er hebben ongeveer 3.000 Nederlanders deelgenomen. De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, stedelijkheid en provincie en op deze onderdelen representatief voor Nederland. Het onderzoek is uitgezet onder het panel van Citisens, bestaande uit ruim 66.000 Nederlanders.